Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ201 Analiz-I 927001 2 3 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tek değişkenli foksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını tanımlamak ve özelliklerini incelemek, Ekstremum problemlerini incelemek ve uygulamalarını görmek, belirli integral kavramının oluşturmak ve uygulamalarını vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
  2. Bu tanımlardan yola çıkarak alan derslerinin konuları ile arasında bağlantı kurar.
  3. Küme, fonksiyon tanımlarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Calculus for Business, Economics and Social Sciences, 9th Edition; R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall
2)Calculus: A Complete Course, 7th Edition; R. A. Adams, Addison-Wesley.
3)Calculus With Analytic Geometry, C. H. Edwards, Prentice –Hall.
4) J.A.Fridy: Introductory Analysis, The Theory of Calculus, Academic Pres, 1987, USA.
5) K.A.Ross: Elementary Analysis, The Theory of Calculus, Springer Verlag, 1980, NewYork.
6) B.Yurtsever: Matematik Analiz Dersleri, Cilt I(ikinci kısım), 1981. Ekonomist yayınevi, Ankara
7)Marsden J. E., Elementary Classical Analysis, W.H.Freeman Comp,1974
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
Dersin İçeriği
Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Kavramı ve Uygulamaları, Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Kavramı ve Uygulamaları, Süreksizlik Çeşitleri, Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları, Trigonometrik, Logaritmik, Üstel, Hiperbolik Fonksiyon ve bunların tersleri ile Kapalı Fonksiyonların Türevleri, Yüksek Mertebeden Türevler, Fonksiyonların Ekstremum ve Mutlak Ekstremum Noktaları, Ekstremum Problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri Sonlu Taylor Teoremi, L'Hospital Kuralı ve bu kural yardımıyla limit hesaplamaları, Diferansiyel ve Lineer Artma, İntegral Kavramı, Belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Belirli İntegral, Belirli İntegralle Alan ve Hacim Hesaplamaları, Çeşitli Alanlarda uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Kavramı ve Uygulamaları
2.Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Kavramı ve Uygulamaları, Süreksizlik Çeşitleri
3.Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları
4.Trigonometrik, Logaritmik, Üstel, Hiperbolik Fonksiyon ve bunların tersleri ile Kapalı Fonksiyonların Türevleri
5.Yüksek Mertebeden Türevler, Fonksiyonların Ekstremum ve Mutlak Ekstremum Noktaları
6.Ekstremum Problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları
7.Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri Sonlu Taylor Teoremi
8.L'Hospital Kuralı ve bu kural yardımıyla limit hesaplamaları
9.Ara Sınav
10.Diferansiyel ve Lineer Artma
11.İntegral Kavramı, Belirsiz İntegraller
12.İntegral Alma Teknikleri
13.Belirli İntegral
14.Belirli İntegralle Alan ve Hacim Hesaplamaları, Çeşitli Alanlarda uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14684
Rehberli Problem Çözümü1110110
Toplam200