Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ203 Lineer Cebir-I 927001 2 3 9
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Diğer derslere temel oluşturacak olan Grup, Halka, cisim, vektör uzayları ve alt uzayları, iç çarpım uzayları, lineer dönüşümler, matrisler konularını anlatmak ve karşılaşılabilecek problemleri yorumlayıp çözme yeteneği kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İsmail Aydemir,Prof.Dr.Emin Kasap
Öğrenme Çıktıları
  1. Vektör uzayı ve alt vektör uzayı kavramını tanımak
  2. İç çarpım uzayı kavramını tanımak
  3. Lineer Dönüşümleri kavramak
  4. Grup, halka, cisim kavramlarını tanımak
  5. Matris Uzayı kavramını tanımak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Lineer Cebir, Ankara Üni. Yayınları,1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Grup, Halka, Cisim, Vektörler,vektör uzayları, alt vektör uzayları, iç çarpım uzayları,ortanormal vektör sistemleri, Lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık,direkt toplam uzayı, vektör uzaylarında lineer dönüşümler,matrisler,karesel matrisler,matrisler uzayı,vektör uzaylarının lineer dönüşümü ve matrisler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grup – Alt grup
2.Halka – Halkanın elemanter özellikleri - Cisim
3.Vektörler ve Vektör Uzayları
4.Alt Vektör Uzayları
5.İç çarpım ve İç çarpım uzayları
6.Ortonormal vektör sistemleri, Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık
7.Vektör Uzaylarının bazları ve özellikleri
8.Direkt Toplam Uzayı
9.İç çarpım uzaylarının alt uzayları
10.Ara sınav
11.Lineer Dönüşümler
12.Matrisler
13.Matris Uzayları
14.Matris Uzayları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rehberli Problem Çözümü148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15959
Toplam225