Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bilgi türlerini ve araştırma kavramını algılama Bilimsel araştırmaların yürütülmesinde takip edilen basamakları kavrama Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramları tanımlama Araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenlerini kavrama Bir araştırma problemi ortaya koyma Problemin doğasın uygun yöntem seçme Değişkenlere uygun veri toplama aracı seçme veya geliştirme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Esen Ersoy
Öğrenme Çıktıları
  1. Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıklarını açıklar.
  2. Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, arastima ve etik nedir bilir ve ifade eder.
  3. Sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıklarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Allwood, C.M. (2012). The Distinction Between Qualitative And Quantitative Research Methods İs Problematic. Qual Quant. 46:1417–1429. DOI 10.1007/s11135-011-9455-8.
2. Arıkan, R. (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Nobel Yayınevi. Ankara.
3. Babbie, E. (2007). The Practice of Social Research. Eleventh Edition. Belmont, CA: Wadsworth.
4. Balnaves, M. ve Caputi, P. (2001). Introduction to Quantitative Research Methods. An Investigative Approach. London: Sage Publications Inc.
5. Baykul, Y. (1999). İstatistik Metotlar ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık. 3. Baskı. Ankara.
6. Ekiz, D. (2009).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara.
7. Gelo, O., Braakmann, D. ve Benetka, G. (2008). Quantitative and Qualitative Research: Beyond the Debate. Integr Psych Behav 42:266-290. DOI 10.1007/s12124-008-9078-3.
8. Geray, H. (2011). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. İletişim Alanından Örneklerle. Ankara. 3.Baskı. Genesis Kitap.
9. Tomul, E. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ed: Tanrıöğen, A. Anı Yayıncılık. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
1. Bilim ve temel kavramlar 2. Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler 3. Bilimsel araştırmanın yapısı 4. Bilimsel yöntemler 5. Problemi seçme ve tanımlama 6. Araştırma modeli 7. Araştırma modeli 8. Veri toplama yöntemleri 9. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri 10. Verilerin kaydedilmesi 11. Verilerin analizi ve yorumlanması 12. Ölçme aracının özellikleri 13. Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim nedir, Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel araştırma nedir?
2.Bilimde Etik nedir?
3.Sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri
4.Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları
5.Bilimsel araştırmanın basamakları
6.Sorun/problemin belirlenmesi
7.Araştırmanın planlanması
8.Veri toplama teknikleri
9.ARA SINAV
10.Verilerin toplanması
11.Verilerin analizi
12.Sonuçların yorumlanması
13.Rapor yazma ve APA yazim kurallari
14.Degerlendirme
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz220
Uygulama/Pratik120
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Ev Ödevi14342
Toplam75