Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel olarak bu ders, çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim surecindeki yeri ve kullanımını ayrıca ilköğretim matematik programında konuyla ilgili öğretim materyallerinin kullanımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesini amaç edinir. Matematikte materyaller özellikle çeşitli kavramların, teoremlerin veya işlemlerin somut olarak ifade edilmesini sağladığından, matematiğin öğrenciler için daha anlamlı hale gelmesini ve matematiğe karşı pozitif bir tutum geliştirmesini sağlar. Bu yüzden, bu derste öğretimde kullanılan teknolojilerin yanında özellikle öğrenim kazanımlarına uygun materyal geliştirme ve bu materyallerin etkin kullanımı ve değerlendirilmesine odaklanılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretim amaçlı kullanılan teknoloji ve materyallerin avantaj ve dezavantajlarının tespit etmek.
  2. Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varma.
  3. Öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Matematiğin Temelleri II veya Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji derslerini alıp başarılı olmak
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu 6-8: Ankara: MEB.
• Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik programı 6-8. Ankara: Pegema
• Yalın, I. H. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.
• Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegema.
• Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S., ve Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegema.
• Yanpar, T. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı yayıncılık.
• Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Ani yayıncılık.
• Şahin, T. Y., ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
• Bell, R. E., Davis, M., ve Nite, S. (2002). Mathematical Models with Applications. New York, NY: Freeman
• Konuyla ilgili diğer tüm yazılı, görsel ve elektronik kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yeni ilköğretim Matematik programı (müfredatı), amaçları ve ilkelleri? Öğretim metodu gerçekte öğrenim metodumu? Matematik nedir? Nasıl doğmuştur? Bir icat mı? Yoksa bir keşif mi? Matematiksel bilgi nasıl üretilir?
2.Yeni yapılandırmacı yaklaşımın değerlendirme metotlarında, öğretim yöntemlerinde ve öğrencinin nasıl öğrendiğine dair öğretmenlerin görüşleri üzerine etkisi?
3.Öğrenim kuramları ve ortaya koydukları eğitim/öğretim çıktıları nelerdir?Materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi
4.Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme: Avantaj mı dezavantaj mı?Matematik öğretiminde kullanılan teknolojiler
5.Öğretim materyalleri hazırlama ilkeleri (hedefler, kavranabilirlik, ilgi çekme, sağlamlılık, sınıf seviyesi, basitlik, renklerin uyumu, kullanım kolaylığı vb.)
6.Edgar Dale’ nin öğrenme konisi
7.Van Hiele’nin geometriyi anlama seviyeleri
8.Öğretim materyalleri değerlendirme formuÖğretimde Piaget İlkeleri
9.ARA SINAV
10.Örnek ders uygulaması (1 ve 2 gruplar)
11.Örnek ders uygulaması (3 ve 4 gruplar)
12.Örnek ders uygulaması (5 ve 6 gruplar)
13.Örnek ders uygulaması (7 ve 8 gruplar)
14.Dönem sonu değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Quiz260
Uygulama/Pratik120
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Takım/Grup Çalışması14228
Performans5420
Ev Ödevi9327
Toplam150