Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ301 Analiz-III 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dizi ve seri kavramlarını oluşturmak, çeşitlerini görmek, Taylor serisini ve günlük yaşamdaki uygulamalarını vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu tanımlardan yola çıkarak alan derslerinin konuları ile arasında bağlantı kurar.
  2. Küme, fonksiyon tanımlarını bilir.
  3. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
  4. Konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Analiz I Analiz II
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları
[21] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I -II , Literatür yayınları
[3] Genel Matematik Cilt 2 Prof. Dr. Doğan Çoker-Prof. Dr. Orhan Özer- Prof. Dr. Kenan Taş
[4] Yüksek Matematik Cilt II A. Ahmet Karadeniz
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
Dersin İçeriği
Dizi Kavramı, Dizinin uygulamaları, Seri Kavramı, Pozitif terimli seriler, Serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık, Alterne seriler, Serilerle ilgili yakınsaklık Kriterleri, Kuvvet serileri, Fonksiyon serileri, Fonksiyon serilerinde , noktasal ve düzgün yakınsaklık, Genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki , uygulamaları, Fourier serileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dizi kavramı
2.Dizilerde yakınsaklık
3.Dizilerin özellikleri
4.Seri kavramı
5.Serilerde yakınsaklık ölçütleri
6.Serilerde yakınsaklık ölçütleri
7.Alterne Seriler ve yakınsaklık ölçütü
8.ARA SINAV
9.Fonksiyon dizisi
10.Fonksiyon dizisinin yakınsaklığı
11.Fonksiyon serisi
12.Fonksiyon serisinin yakınsaklığı
13.Kuvvet Serileri
14.Kuvvet serilerinin yakınsaklık bölgesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150