Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ302 Diferansiyel Denklemler 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Diferansiyel denklemler konusunda temel kavramları ve bilinen çözüm metodlarını vererek, pek çok bilim dalında geniş uygulama alanı olan bu ders sayesinde matematiğin kullanım alanlarından haberdar etmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri açıklar ve çözer.
  2. Diferansiyel denklem kavramını ifade eder ve diferansiyel denklemleri sınıflandırır.
  3. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemleri ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemleri çözer ve uygular.
  4. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemleri açıklar ve çözer.
  5. Birinci mertebeden diferansiyel denklemleri çözer.
  6. Lineer diferansiyel denklemleri ve çözümlerini açıklar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Analiz II dersini almış ve devam koşulunu yerine getirmiş olmak
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Çelebi, A. O. , Çelebi, Ü. , Diferensiyel Denklemler, MEB Yayınevi, 1980
[2] Elementary Differantial Equations and Boundary Value Problems(8 th Ed.) , W.E. Boyce and R.C.DiPrima, Wiley, USA, 2004, ISBN:0471433381.
[3] Coşkun, H. , Diferensiyel Denklemler, KATÜ Matbaası, 2002
[4] Yaşar, İ.B. ,Diferensiyel Denklemler ve uygulamaları, Barış Yayınları, 1995
[5] Diferansiyel Denklemler 1 Prof. Dr. Mehmet Sezer, Ayşegül Daşcıoğlu Dora Yayınları
[6] Diferansiyel Denklemler Prof. Dr. Ali Dönmez Arıkan Yayınları
[7] Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları Elman Hasanov- Dr. Agile Hüseyinova Papatya Yayınları
[8] Diferansiyel Denklemler Teorisi Elman Hasanov- Gökhan Uzgören- Alinur Büyükaksoy Papatya Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
Dersin İçeriği
Diferansiyel denklem kavramı, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç-değer problemleri,genel çözümler, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, homojen denklemler,homojen hale dönüştürülebilen denklemler, tam diferansiyel denklemler, integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Diferansiyel denklem kavramı
2.diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması
3.baslangıç-değer problemleri, genel çözümler
4.değiskenlerine ayrılabilen denklemler
5.homojen denklemler,homojen hale dönüstürülebilen denklemler
6.tam diferansiyel denklemler
7.integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüstürülebilen denklemler
8.birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler
9.ARA SINAV
10.Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler.
11.Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler
12.değiskenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler
13.ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları
14.Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Bireysel Çalışma818
Toplam125