Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ305 İstatistik ve Olasılık-I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciyi olasılık teorisi hakkında bilgilendirme ve bu bilgileri günlük hayatta veya bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkabilen bazı olaylara veya bazı (rastgele) değişkenlere uygulayabilme, bunlarla ilgili hesaplama yapabilme, bir değişkenin veya bir veri grubunun beklenen değerini (ortalamasını) , standart sapmasını , vs. öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Kemal Özcan
Öğrenme Çıktıları
  1. Olasılık kavramını ve olasılık aksiyomlarını ifade eder ve uygular.
  2. Permütasyonlar, kombinasyonlar, sıralı ve sırasız parçalanmalar, Binom Teoremi ile ilgili problemleri çözer.
  3. Koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes Teoremi ile ilgili problemleri çözer.
  4. Merkezi eğilim ölçülerini ve hipotez testlerini uygular ve yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1]Teori ve problemlerle İstatistik – Schaum’s Outline Series
[2]Olasılık Doç.Dr.Cevdet Cerit
[3]Olasılık Prof. Dr. İmdat Kara
[4]Olasılık ve istatistiğe Giriş – Prof.Dr. Nuri Ersoy Doç.Dr.Semra Oral Erbaş
[5]http://www.die.gov.tr
[6]http://www.worldbank.org
[7]http://www.unesco.org
[8] Olasılık ve İstatistik, Prof.Dr.Fikri Akdeniz
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, frekans dağılımları. Histogram ve frekans poligonu. Kategorik verilerin grafikte gösterilmesi ve uygulamalar. Parametrik merkezi eğilim ölçüleri. Parametrik dağılım ölçüleri. Çarpıklık ve basıklık. Olasılık teorisinde temel kavramlar. Toplama ve çarpma kuralı, bayes teoremi. Olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. Binom, poisson ve hiper geometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar. Binom, poisson ve hiper geometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Permütasyon ve kombinasyon I
2.Permütasyon ve kombinasyon II
3.örnek uzay, örnek nokta ve olaylar
4.Olasılık kavramı I
5.Olasılık kavramı II
6.Veri düzenleme
7.Frekans dağılımı
8.Grafiksel gösterimler
9.ARA SINAV
10.Merkezi eğilim ölçüleri I
11.Merkezi eğilim ölçüleri II
12.uygulamalar
13.rastgele değişken
14.kesikli değişken
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı155
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü10550
Toplam125