Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmenlerden, tüm öğrencilerini akademik başarının en üst standartlarına getirmeleri istenir. Fakat bu öğretmenlerin öğretim repertuarını arttırmaksızın elde edilemez. Uygulanan hiç bir spesifik(özel) strateji tüm öğrenciler için başarılı olmadığı için müfredat programını uygulamak, öğretim uygulamaları ve değerlendirmelerinin üstesinden gelmek için öğretmenlerin farklı metotlara veya stratejilere ihtiyacı vardır. Bu yüzden, bu dersin amacı farklı öğretim metotlarını öğrenmek, bunları matematik alanında uygulamak ve bu uygulamayı uygun değerlendirme metotlarıyla ölçmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ali Eraslan
Öğrenme Çıktıları
  1. grafik materyalleri hazırlayacak ve kullanabilecek.
  2. matematiğe yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirebilecek ve kullanabilecek.
  3. alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilecek ve kullanabilecek.
  4. özel öğretim yöntemlerini kullanarak örnek bir ders planlayabilecek ve sunabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
--
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu 6-8: Ankara: MEB.
• Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik programı 6-8. Ankara: Pegem yayıncılık.
• Altun, M. (2004). İlköğretim 6-8: Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa yayıncılık.
• Hacisalihoglu, H.H., Mirasyedioglu, S. ve Akpınar, A. (2004). İlköğretim 6-8: Matematik Öğretimi. Ankara: Asil yayın
• Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu üniv. yayınları
• Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Ani yayıncılık
• Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon
• Konuyla ilgili diğer tüm yazılı, görsel ve elektronik kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılması, problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi, sıra dışı problemleri çözme stratejileri. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi, veri işleme, geometri öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.John Dewey ve Köy Enstitüsü Sistemi (Amaç, program, gelişim ve eleştiriler)
2.Yeni ilköğretim Matematik Programının tanıtılması ve değerlendirilmesi
3.Matematik öğretimini etkileyen psikolojik, pedagojik (öğretimde teknolojinin etkisi) ve sosyolojik etmenler
4.Öğrenme Alanları ve Matematik öğretim yöntemlerinin sınıflandırılması
5.Düz anlatım Yöntemi--Tanımlar yardımıyla öğretim
6.Buluş yoluyla öğrenme--Senaryo ile öğretim --Oyunlarla öğretimi
7.Analizle öğretim--Gösterip yaptırma ile öğretim
8.ARA SINAV
9.Kurallar yardımıyla öğretim--Deneysel etkinliklerle öğretim
10.Grup Sunumları (1 ve 2 gruplar )
11.Grup Sunumları (3 ve 4 gruplar )
12.Grup Sunumları (5 ve 6 gruplar )
13.Grup Sunumları (7 ve 8 gruplar )
14.Dönem sonu değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik120
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Uygulama/Pratik10330
Rehberli Problem Çözümü2510
Ev Ödevi3515
Toplam127