Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Özel öğretim yöntemleri ile ilgili konuların kavratılması ve öğretim yöntemlerini uygulama ve değerlendirme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ali Eraslan
Öğrenme Çıktıları
  1. matematik öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramları bilecek.
  2. genel öğretim yöntem ve tekniklerini matematik konu alanına uygulayacak.
  3. matematiğe özel öğretim yöntem ve teknikleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamaları yapacak.
  4. matematikte farklı konuların (sayılar, kesirler, geometri) öğretimine yönelik önerilerde bulunacak.
  5. konu alanındaki ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısı ile inceleyecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi
Demirel Ö.(1993): Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: USEM Yayınları
Saban, A. (2000). Öğrenme ve öğretme sureci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel
Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım
Kazancı, O. (1989). Eğitim psikolojisi: Kuram ve ilkelerden uygulamaya. Ankara: Kazancı
Karaağaçlı M. (2005): Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar. Ankara: Pelikan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Özel Öğretim Yöntemleri- I dersi öğretmen adaylarının öğretim, yöntem ve teknik ve stratejilerini ?Matematik dersinde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerden Matematik Öğretimi derslerinde nasıl yararlanabileceklerini öğrenmelerini sağlamak. Matematik Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri örnek etkinlikler ve uygulamalar ve hazırlama becerilerini geliştirmeyi sağlamak amaçlarını taşımaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Alana özgü temel kavramlar
2.Alana özgü temel kavramlar
3.Alanın Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yasal dayanakları
4.Alanın Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yasal dayanakları
5.Alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem ve teknikler
6.Alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem ve teknikler
7.Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması
8.Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi
9.ARASINAV
10.Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi
11.İlgili öğretim programının incelenmesi
12.İlgili öğretim programının incelenmesi
13.Öğretimin değerlendirilmesi
14.Öğretimin değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz220
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü10330
Ev Ödevi9545
Toplam150