Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ402 Matematik Felsefesi 927001 4 8 9
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematik eğitiminde bir araştırma yapabilmek için gerekli felsefi ve kuramsal temellerin oluşturulmasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.dr. Zuhal Ünan
Öğrenme Çıktıları
  1. matematiğin ontolojisi ve epistemolojisini anlayabilecek
  2. matematiğin temelleri anlayabilecek
  3. matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirliği anlayabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Matematik Felsefesi- Stephen F. Barker
[1]Matematiksel Düşünme - Cemal Yıldırım
[2]Bilim Felsefesi - Cemal Yıldırım
[3] Matematik prensipleri ve Felsefe – Kemal Taneri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, sayılar, kümeler, fonksiyonlar v. b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm) , Biçimcilik (Formalism) , Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matematik nedir
2.Matematiğin doğası
3.Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi
4.Matematiksel ifadelerin anlamları
5.Matematiğin bir disiplin olarak tarihi gelişimi ve bunun eğitime yansımaları
6.Matematik eğitiminde amaçlar
7.Matematik eğitiminde çağdaş eğilimler, problemler ve araştırmalar
8.Matematiğin tanımıyla öğretimi arasındaki ilişki ve bunun kuramsal temelleri
9.arasınav
10.Eğitim felsefesi açısından milli eğitim matematik programı
11.Matematik eğitimine felsefe okullarının etkileri
12.Matematiksel bilginin objektifliği, felsefi okulların matematik felsefesine etkileri
13.Matematik felsefesinde temel kuramlar
14.Matematik felsefesinin matematik eğitimine etkisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü40280
Bireysel Çalışma14570
Toplam225