Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ405 Matematik Tarihi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
M. Ö. 50 000 yıllarından itibaren matematiğn tarihsel gelişimini vermek.Öğrencilerin Çin ve Babil matematiğinden başlayarak matematiğin tarihsel gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları, günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin tarihsel gelişim içerisinde nasıl formal bir yapı kazandığını farketmeleri, doğu ve batı matematiğini birbirinden ayıran özelliklere vurgu yapılarak matematiğin çok kültürlü yapısını kavramaları, bugün kullanmış olduğumuz matematiksel kavramların kökenlerine ilişkin bir bakış kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, matematik tarihinin matematik öğretimi için sahip olduğu potansiyelin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde sahip olduğu rolü fark etmeleri amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.Nurettin DEMİROĞLU
Öğrenme Çıktıları
  1. önemli matematiksel kavramların tarihsel gelişimini açıklayacak
  2. matematiğin çok kültürlü yapısını kavrayacak.
  3. bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde matematiğin oynadığı rolü açıklayacak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Matematiğin Tarihi, R. Mankiewich
Matematik Tarihi, M. Boll
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri, günlük ihtiyaçlardan doğan matematik, Eski Yunan Matematiği, Thales ve Pythagoras sonrası gelişmeler, İskenderiye Okulu: Euclid ve Archimedes, MS. 8-15. Asır İslam Dünyası Matematikçileri, Doğudan Yükselen Işık, Çağdaş matematiğin doğuşu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Baslangiçtan M.Ö. 6. yüzyila kadar matematik tarihi
2.Baslangiçtan M.Ö. 6. yüzyila kadar matematik tarihi
3.M. Ö. 6. yy’dan M. S. 6. yy’a kadar uzanan Yunan matematigi dönemi.
4.M. Ö. 6. yy’dan M. S. 6. yy’a kadar uzanan Yunan matematigi dönemi.
5.M.S. 6. yy’dan 17. yy’in sonlanna kadar olan dönem
6.M.S. 6. yy’dan 17. yy’in sonlanna kadar olan dönem
7.1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
8.1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
9.Ara Sınav
10.1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
11. 1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
12.1900’lü yillarin basindan günümüze uzanan, ‘Modern Matematik Dönemi’
13.1900’lü yillarin basindan günümüze uzanan, ‘Modern Matematik Dönemi’
14.1900’lü yillarin basindan günümüze uzanan, ‘Modern Matematik Dönemi’
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma9545
Ev Ödevi6530
Toplam150