Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ406 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 9
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sorumluluklar alarak sınıf yönetimi ve ders yürütme becerilerine sahip olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Mevlüde DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler bir dersi planlayıp yürütebilecek.
  2. Okul ve sınıf yönetimini öğrenecek.
  3. Teorik olarak öğrendikleri bilgileri sınıf ortamında uygulayabilecek.
  4. Ölçme ve değerlendirme yapabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YÖK/Dünya Bankası, 1998; Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

Sönmez, V. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara.

Oğuzkan, T. (1977). Educational Systems: An Introduction To Structures And Functions Reference To Turkey. Boğaziçi University Publications, İstanbul.

Eğitimi Geliştirme Projesi (1998). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. YÖK, Ankara.

İlköğretim Okullarında Uygulama Çalışmaları (1997). Öğretmen Eğitim Dizisi. YÖK, Ankara.

Yigit, N. (editör), 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. Gerçek sınıf ortamında öğretmen adaylarının öğretmenlik becerisi kazanması - Belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi - Öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Planlama
2.Okul ortamını gözlemleme
3.Sınıf ortamını gözlemleme
4.Okuldaki öğrencileri tanıma
5.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8.Arasınav
9.Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması
10.Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
11.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
12.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
13.Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
14.Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
15.Portfolyo hazırlama
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1460
Uygulama/Pratik140
Toplam880
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Gözlem14456
Rapor Sunma5315
Rapor14570
Performans14684
Toplam225