Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ407 Okul Deneyimi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görevleri başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. El becerisi gerektiren bir derste basit uygulamalar yaptırır.
  2. Sınıfta gruplar oluşturabilir ve derste grup çalışmalarına dayalı bir çalışmayı organize eder.
  3. Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar.
  4. Alanıyla ilgili işlenmiş bir üniteye dayalı olarak izleme testi geliştirir, uygular ve değerlendirir.
  5. Alanıyla ilgili planlama etkinliklerine katılır ve gerektiğinde bir dersin planını hazırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) MEB Milli Eğitim Mevzuatı
2) Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara
3) Demircioğlu,İ.H.(2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi
4) Doğan,A. (2009). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Tanışma ve dönem planı hazırlama, Soru sorma alıştırmaları, Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, Öğrenci çalışmalarını değerlendirme, Ders kitaplarından yararlanma, Grup çalışmaları, Çalışma yapraklarının hazırlanması, Değerlendirme ve kayıt tutma, Test hazırlama, puanlama ve analiz, Öğretimde gösterimlerden yararlanma, Dersi planlama etkinliklerine katılma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve dönem planı hazırlama
2.Soru sorma alıştırmaları
3.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4.Öğrenci çalışmalarını değerlendirme
5.Ders kitaplarından yararlanma
6.Grup çalışmaları
7.Çalışma yapraklarının hazırlanması
8.Kurban Bayramı tatili
9.Değerlendirme ve kayıt tutma
10.Ara sınav haftası
11.Test hazırlama, puanlama ve analiz
12.Öğretimde gösterimden yararlanma
13.Dersi planlama etkinliklerine katılma
14.Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
15.Yapılan bütün çalışmaların genel olarak değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz610
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10330
Rehberli Problem Çözümü14456
Ev Ödevi61060
Toplam150