Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ409 Türk Eğitim Tarihi 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze kadar Türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet Köçer
Öğrenme Çıktıları
  1. Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
  2. Türk Eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
  3. İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz Yahya (2006) ,Türk Eğitim Tarihi, Ankara.
Arıbaş Sebahattin, (2008), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk eğitim tarihinin kapsamına giren, geçmişten günümüze uzanan süreç içinde incelenen eğitim ve öğretim ile ilgili bilgiler yer alır. Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi konular Türk eğitim tarihinin kapsamına girer.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eski Türk devletlerinde eğitim
2.Türklerin islamiyeti kabulü ve medreseler
3.Selçuklularda Eğitim
4.Osmanlı Devletinde ilk ve orta öğretim kurumları
5.Enderun mektebi
6.Osmanlı Devletinde eğitimde modernleşme ve Osmanlı döneminde yetişen önemli eğitimciler
7.Türkiye Cumhuriyetinde eğitim
8.Atatürk ve Eğitim
9.Ara sınav
10.Türkiye Cumhuriyetinde eğitimde yenilikler
11.Yabancı uzman raporları; eğitim şuraları
12.İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler
13.Dünden bugüne Türkiye’de öğretmen yetiştirme
14.Dünden bugüne Türkiye’de öğretmen yetiştirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü8432
Toplam76