Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
IMÖ411 Sosyoloji 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyoloji biliminin yapı ve yöntemlerini kavratmak; sosyal değişimi ve içinde bulunduğu toplumun yapısını tanıtmak ve öğrenciye sosyolojik bir perspektif kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyolojinin temel kavramlarını tanımlayacak.
  2. Sosyolojinin çalışma prensiplerini ve felsefesini açıklayacak.
  3. Sosyoloji ve eğitim arasındaki ilişkileri saptayacak.
  4. Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimini açıklayacak.
  5. Sosyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkilerini açıklayacak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. GIDDENS, Anthony: Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000, s. 1-16.
2. SEZAL, İhsan (2002): “Sosyolojiye Giriş”, İhsan Sezal (Ed.). Ankara: Martı Yayınları, s. 5-11, 59-94, 97-128, 199-239
3. BILTON, Tony ve diğerleri (2008): Sosyoloji. Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 1-63, 464-493.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye?de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı.
2.Sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları.
3.Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi .
4.Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi
5.Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi II
6.Sosyal gruplar ve özellikleri.
7.Sosyolojide yöntem.
8.Birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi.
9.Sosyolojik açıdan eğitim.
10.Eğitim toplum birey ilişkisi
11.Toplumsal bir kurum olarak okul
12.Sosyal hareketlilik.
13.Güncel sosyolojik çalışmala örnekleri
14.Güncel sorunlar.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Bütünleme Sınavı160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Toplam75