Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT403 Sınıf Yönetimi 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenme ve öğretme sürecinde sınıf yönetiminin önemini fark edebilme, başarılı bir öğrenme ve öğretme süreci için uygun sınıf ortamı yaratmaya yönelik bilgi, beceri ve tutumu geliştirebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cevat ELMA
Öğrenme Çıktıları
  1. Sınıf yönetimi temel yaklaşımlarını ve dayandığı felsefeleri karşılaştırabilir
  2. Etkili iletişim becerilerini sergileyebilir
  3. İstenmeyen davranışlara karşı alınacak tedbirleri bilir
  4. Sınıfta uygun öğrenme ortamı oluşturabilir
  5. Sınıfta zamanını etkili şekilde yönetebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Argon, T. ve Sezgin Nartgün, Ş. (Ed.) (2018). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
Bakioğlu, A.(2009). Çağdaş Sınıf Yönetimi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
Balay, R.(2012). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
Başar, H. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Erçetin, Ş. ve M. Ç. Özdemir (Ed.) .(2004).Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayınevi.
Humphreys, T.(1999). Disiplin Nedir? Ne Değildir? İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Karip, E. (Ed.) (2017). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Kıran, H. (Ed.) (2016). Etkili Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kaya, Z. (Ed.) (2016). Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Küçükahmet, L . (Ed.) (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Şişman, M. ve S.Turan (Ed.) .(2018). Sınıf yönetimi. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık.
Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin. Ankara: Ekinoks
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınıf Yönetiminin Temelleri Sınıf Yönetimi: İlkeler ve Modeller Sınıf Kuralları Sınıfın Fiziksel Ortamı ve Yönetimi Sınıfta İletişim Sınıfta Motivasyon Süreci Sınıfta Öğretimin Yönetimi Sınıfta İstenmeyen Davranışların Kaynakları Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi Sınıfta Öğretmenlerin Liderlik ve Davranışsal Rolleri Sınıfta Düzen, Demokrasi ve Adalet Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi Sınıfta Zaman Yönetimi Öğretmen Veli ve Çevre İlişkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sınıf Yönetiminin Temelleri Aktif Öğretim Yöntemleri
2.Sınıf Yönetimi: İlkeler ve Modeller Aktif Öğretim Yöntemleri
3.Sınıf Kuralları Aktif Öğretim Yöntemleri
4.Sınıfın Fiziksel Ortamı ve Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri
5.Sınıfta İletişim Aktif Öğretim Yöntemleri
6.Sınıfta Motivasyon Süreci Aktif Öğretim Yöntemleri
7.Sınıfta Öğretimin Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri
8.Sınıfta İstenmeyen Davranışların Kaynakları Aktif Öğretim Yöntemleri
9.Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri
10.Sınıfta Öğretmenlerin Liderlik ve Davranışsal Rolleri Aktif Öğretim Yöntemleri
11.Sınıfta Düzen, Demokrasi ve Adalet Aktif Öğretim Yöntemleri
12.Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri
13.Sınıfta Zaman Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri
14.Öğretmen Veli ve Çevre İlişkileri Aktif Öğretim Yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam100