Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını, belli başlı eğitim kuram ve süreçlerini tanıyabilme, bu çerçevede bir örgüt olarak okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme ve belli başlı yönetsel uygulamaları yapabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Cevat Elma
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Eğitim Sisteminin amaç ve ilkelerini yorumlar.
  2. Eğitimle ilgili belli başlı yasa, yönetmelik ve yönergelerin adlarını sayar.
  3. Eğitimle ilgili yasaları kendi düzeyinde açıklar ve yorumlar
  4. Türk Eğitim Sisteminin yapısını basit olarak ifade eder
  5. Belli başlı yönetim kuramlarının okul yönetimine katkılarını değerlendirir
  6. Okulun yönetim süreçlerini kavrar
  7. Okul işletmesi ile ilgili işlemleri örneklerden yararlanarak yapar
  8. Okul çevre ilişkilerinin geliştirilmesiyle konusunda yasal düzenlemeleri bilir
  9. Okula toplumsal katılımı sağlama yolları konusunda öneriler geliştirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Başaran, İ. E. (2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
Başaran, İ.,E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. (9. baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık
Elma, C. ve K. Demir (Ed). (2000). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Uygulamalar ve Sorunlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Memduhoğlu, H.B. ve Yılmaz, K. (Ed.)(2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Özdemir, S. (Ed). (2009). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Özden, Y. (Ed).(2005). Eğitim ve Okul Yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi (7.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk Eğitim Sisteminin Amaçları ve İlkeleri, Yapısı, Yasal Dayanakları; Yönetim Kuramları; Yönetim Süreci, Yönetimin İşlevleri, Eğitsel Liderlik, Okula Toplumsal Katılım (Okul-çevre ilişkileri)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Türk Eğitim Sisteminin Amaç ve İlkeleri
2.Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları
3.Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
4.Yönetim Bilimi ve Örgüt Kuramı
5.Yönetim Teorileri
6.Yönetim Süreçleri
7.Okul Örgütü ve Yönetimi
8.Okul Yönetiminin İşlevleri: Personel (İşgören) İşlerinin Yönetimi
9.Okul Yönetiminin İşlevleri: Öğrenci İşlerinin Yönetimi
10.Okul Yönetiminin İşlevleri: Eğitim-Öğretim İşlerinin Yönetimi
11.Okul Yönetiminin İşlevleri: Okul İşletmesinin Yönetimi
12.Okul Yönetiminin İşlevleri: Okul Bütçesinin Yönetimi
13.Okula Toplumsal Katılım (Okul-Çevre İlişkileri)
14.Öğretim Liderliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz140
Sözlü Sınav120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Soru-Yanıt10220
Ev Ödevi10220
Toplam100