Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ411 Okul Öncesi Semineri 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul öncesi alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Hatice Özaslan
Öğrenme Çıktıları
  1. Mesleği ile ilgili gelişmeleri, günce konuları ve alan yazını takip eder
  2. Alandaki araştırmacıları ve otoriterleri bilirler.
  3. Bilgiye ulaşma yollarını kavrar ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
  4. Ulusal ve uluslararası mesleki ve sivil toplum örgütleri ile iletişim kurar ve işbirliği içinde çalışır.
  5. Öz değerlendirme becerisini geliştirerek kendini objektif olarak tanıma, değerlendirme ve geliştirme becerisi kazanır.
  6. Kariyer olanaklarını araştırarak, mezuniyet sonrasında kendisi için en uygun olan çalışma alanlarını belirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
APA yazım kuralları rehberi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin tanıtımı, grupların oluşturulması, Alan yazın taramasını nasıl nerelerden yapabilecekleri ve APA yazım kurallarının anlatılması, Seminer konularının belirlenmesi, Konu ile ilgili hazırlanacak raporun içindekiler kısmının oluşturulması, Raporun yazılması, Seminer raporlarının haftalık olarak incelenerek geri bildirim verilmesi, Seminer için afiş ve PowerPoint sunumu hazırlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.-Dersin tanıtımı, grupların oluşturulması
2.Alan yazın taramasını nasıl nerelerden yapabilecekleri ve APA yazım kurallarının anlatılması
3.-Seminer konularının belirlenmesi
4.-Konu ile ilgili hazırlanacak raporun içindekiler kısmının oluşturulması
5.Raporların yazılması, yazılan raporların incelenerek geri bildirim verilmesi
6.Raporların yazılması, yazılan raporların incelenerek geri bildirim verilmesi
7.Raporların yazılması, yazılan raporların incelenerek geri bildirim verilmesi
8.Raporların yazılması, yazılan raporların incelenerek geri bildirim verilmesi
9.Ara sınav
10.Seminer için afiş ve PowerPoint sunumu hazırlanması
11.Seminer için afiş ve PowerPoint sunumu hazırlanması
12.Seminer sunumları
13.Seminer sunumları
14.Seminer sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Seminer1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam100