Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ315 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel bilimsel arastirma yontemleri hakkinda bilgi sahibi olmak, bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması konularında bilgi sahibi olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırma problemi oluşturabilme becerisi kazanır.
  2. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliği hakkında bilgi sahibi olur. Bu araçlarının geçerlik ve güvenirliklerini artırma yollarını bilir.
  3. Gözlem ve görüşme yapmada dikkat edilecek noktaları bilir.
  4. Nicel ve nitel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Bilimsel bilgiye ulaşma ve literatür tarama becerileri kazanır.
  6. Farklı araştırma türlerine uygun örnekleme yöntemleri ve bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Bilimsel yöntem, kuramsal süreç ve genel araştırma türleri hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Anket geliştirme ve uygulamada dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
  9. APA kurallarına göre bilimsel yazı hazırlayabilme ve atıf yapma becerileri kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel araştırmanın temelleri
2.Bilimsel etik
3.Sosyal bilimlerde bir araştırma problemini tanımlama
4.Örnekleme yöntemleri
5.Örnekleme yöntemleri
6.Verilerin toplanması
7.Arasınav
8.Verilerin toplanması
9.Nicel araştırmalar
10.Nicel araştırmalar
11.Nitel araştırmalar
12.Nitel araştırmalar
13.Blimsel bir yazının düzenlenmesi
14.Blimsel bir yazının düzenlenmesi
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Toplam82