Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, erken çocukluk eğitimin tarihçesini, felsefesini, ilkelerini, erken çocukluk dönemi çocuğunun temel gereksinimlerini, gelişim özelliklerini, öğrenme şekillerini, öğrenme ortamlarını ve okul öncesi öğretmenin özelliklerini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Erken çocukluk döneminin önemini kavrar.
  2. Erken çocukluk eğitiminin tarihçesini, felsefesini ve ilkelerini bilir.
  3. Çocuğu tanır, gelişimsel özelliklerini bilir.
  4. Erken çocuklukta gelişim ve öğrenme kuramlarını kavrar.
  5. Okul öncesi öğretmeninin/eğitimcisinin özelliklerini, görev, sorumluluk ve özel alan yeterliliklerini bilir.
  6. Erken çocukluk döneminde çocuğu, öğretmeni, öğrenme ortamını değerlendirir.
  7. Farklı erken çocukluk eğitim modellerini karşılaştırır.
  8. Okul öncesi dönem çocuklarının farklı gelişim alanlarına uygun etkinlikleri ayırt edebilir.
  9. Erken çocukluk eğitiminde değişen yaklaşımları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aral, N. ve Kandır, A. (2000). Okulöncesi eğitim 1, 2. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. Akduman, G. ve ark. (2010). Okul öncesi eğitime giriş. Ankara: Pegem.Çağlar, A. ve Kurtuluş, E. (2003). Okul öncesi eğitimde etkili sınıf yönetimi. “Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar.” İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.Demiriz, S. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamı ve donanımı. Ankara: Anı Yayıncılık.Gander, M. ve Gardiner, H. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev. B. Onur). Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. Heywood, C. (2003). Baba bana top at! Batıda çocukluğun tarihi. İstanbul: Kitapyayınevi.Kalemci, F. (1998). Okul öncesi eğitim kurumlarında çevre düzenlemesi ve çalışan eğitimci personelin nitelikleri yönünden incelenmesi. Ankara: Aydoğdu Ofset.Matthews, G. (2000). Çocukluk felsefesi. İstanbul: Gendaş. Oktay, A. (2005). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi eğitim. İstanbul: Epsilon.Postman, N. (1995). Çocukluğun yokoluşu. (Çev. K. İnal). Ankara: İmge Kitapevi. Rousseau, J.J. (2009). Emile. (Çev. Y. Avunç). İstanbul: İşbankası Yayınları.Topbaş, E. (2004). Montessori yöntemi ile çocuk eğitimi. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.Turaşlı, N. K., Doğan, Ö., Dağlıoğlu, E. ve ark. (2007). Okul öncesi eğitime giriş. (Ed. G. Haktanır). Ankara: Anı Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Erken çocukluğun tanımı ve ilkeleri; erken çocukluk eğitiminde temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi; Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk eğitimi; çocuğun gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri; okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri; erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve önemi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin önemi ve içeriği, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme Erken Çocukluk Dönemi; Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri
2.Erken çocukluk eğitiminde farklı yaklaşımlar
3.Erken çocukluk eğitiminde farklı yaklaşımlar
4.Günümüzde dünyada ve Türkiye'de erken çocukluk eğitimi
5.Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'nın incelenmesi
6.Erken çocukluk eğitim ortamlarında uygulanan etkinlikler
7.Erken çocukluk eğitim ortamlarının fiziksel özellikleri
8.Ara sınav
9.Okul öncesi öğretmeni
10.Çocukların gelişimini anlama ve değerlendirme
11.Çocuk ve oyun
12.Çocukta zihinsel, ruhsal, sosyal, duygusal, benlik gelişim alanlarına yönelik etklinlikler planlama ve değerlendirme
13.Erken çocukluk eğitiminde kaynaştırma
14.Erken çocukluk eğitiminde ailenin rolü ve okul-aile işbirliği
15.Toplum temelli erken çocukluk eğitimi
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Tartışma1420
Soru-Yanıt1410
Beyin Fırtınası1410
Toplam620
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Tartışma8216
Soru-Yanıt10330
Beyin Fırtınası8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Toplam124