Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anne ve çocuğun sağlığı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi vermenin yanı sıra, öğrencinin ana ve çocuk sağlığını geliştirmesi, koruması, her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda, çocuğun ilk değerlendirmesini yaparak, hastaneye ulaştırana ya da profesyonel yardım gelene kadar hastanın durumunun kötüleşmesini önleyecek ve tekrar hayata döndürmek için yapılan ilaçsız girişimleri öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Zeki APAYDIN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlığın geliştirilmesi ve korunması ile ilgili bilgi sahibi olma
  2. Ana-Çocuk sağlığını etkileyen faktörleri bilme
  3. Çocukluk döneminde sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıkları tanımlayabilme
  4. Hastalıklardan korunma alınacak önlemler ve aşılama takvimini açıklayabilme
  5. İlkyardımı ve temel kurallarını açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Taşkın L. (2005). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, VII Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara.
2. Çavuşoğlu H. (1997). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Cilt 1 - 2 ,Bizim Büro Basımevi, Ankara
3. Bulgur Erten, G., Acun, S. Ana Çocuk Sağlığı, Esin Yayınevi, İstanbul, ISBN No: 9755000321
4. Atak N.(2003). Anne Çocuk Sağlığı, YaPa (Ya-Pa) Yayınları, Ankara
5. Şirin A., Kavlak O. (2008). Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayıncılık Ltd.Şti. İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Anne ve çocuğun sağlığı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi vermenin yanı sıra, öğrencinin ana ve çocuk sağlığını geliştirmesi, koruması, her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda, çocuğun ilk değerlendirmesini yaparak, hastaneye ulaştırana ya da profesyonel yardım gelene kadar hastanın durumunun kötüleşmesini önleyecek ve tekrar hayata döndürmek için yapılan ilaçsız girişimleri öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlamaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu
2.Hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi
3.Hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri
4.0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi
5.0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları
6.Bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar
7.Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları
8.Aile planlaması
9.Ara Sınav
10.Menopoz
11.Kırık-çıkık, yanma, yaralanmalarda ilkyardım uygulamaları
12.Yabancı cisim yutma, batma, elektrik çarpması vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.
13.Böcek sokmaları vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.
14.Sıcak çarpması, donma, zehirlenme vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım
15.Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12224
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam71