Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişim bilmenin önemini, gelişim ilkelerini, gelişimi etkileyen faktörleri, 0-8 yaş da bilişsel gelişimi, bilişsel gelişim kavramlarını ve kuramlarını dil gGelişimi ile ilgili kavramları, doğum öncesi gelişimi, fiziksel ve psikomotor gelişimi kavrayabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Doğum öncesi gelişimi bilir.
  2. Gelişim bilmenin önemini bilir.
  3. Ders içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Fiziksel gelişimin tanımını, önemi ve aşamalarını bilir.
  5. Psikomotor gelişimin tanımını, önemi ve aşamalarını bilir.
  6. Bilişsel ve dil gelişiminin tanımını, önemi ve aşamalarını bilir.
  7. Bütün gelişim alanlarının birbirleriyle ilişkisini bilir.
  8. Gelişim ilkeleri, gelişim kuramları ve gelişimi etkileyen faktörleri bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
NotlandırmaVize:20Final:40Devam:5Makaleler için yansıtıcı rapor hazırlanması: 250-36 ay arası 5 çocuk için rapor hazırlanması 10 puanÖnemli Notlar*Yansıtıcı raporlar, dersin olduğu gün öğretim üyesine teslim edilmelidir. Ders dışında yansıtıcı rapor kabul edilmeyecektir.*Yansıtıcı raporların Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılması ve her haftaki rapor için ödev kapağı hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca yansıtıcı raporlar dersin olduğu gün içinde öğretim üyesine e-posta yoluyla gönderilmelidir.*Kaynaklarda koyu renkle yazılan kitaplar, dersin asıl kaynakları olarak kullanılacaktır. Temin edilmesi gerekmektedir.*Ders sorumlusu, ders notlarını paylaşmayacaktır.*Dersler iki ara yapılarak işlenecektir. İlk derse 13.30’dan sonra hiçbir öğrenci kabul edilmeyecektir. Aradan sonraki derslerde, öğretim üyesinden sonra gelen öğrenciler derse alınmayacaktır. *Yansıtıcı raporlardan alınan puanların %80'i vize notlarına %20'si final notlarına eklenecektir. Proje ve devam puanlarınız finale eklenecektir. Finale yapılan eklemeler bütünlemede kullanılmayacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atay, M. (2012a). Erken çocukluk döneminde gelişim I. Ankara: ÖZGÜNKÖK.Atay, M. (2012b). Erken çocukluk döneminde gelişim II. Ankara: ÖZGÜNKÖK.Baysal Metin, N. (2016). Doğum öncesinden ergenliğe çocuk gelişimi. Ankara: PEGEM.Berk, L. E. (2013). Bebekler ve çocuklar: doğum öncesinden orta çocukluğa. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan (Çeviri editörü). Ankara: Nobel. Kasten, H. (2017). 0-3 yaş çocuk gelişimi: Gelişim psikolojisinin temel esasları I.Oğuz Emre (Çeviri editörü). Ankara: ANI.Köksal Akyol, A. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişim I: 0-36 ay. Ankara: ANI.Santrock, J. (2017). Yaşam boyu gelişim. Galip Yüksel (Çeviri editörü). Ankara: Nobel. Trawick-Smith, J. (2014). Erken çocukluk döneminde gelişim: Çok kültürlü bir bakış açısı. Berrin Akman (Çeviri editörü). Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim kuramları, gelişimi etkileyen temel faktörler, bilişsel gelişim, psikomotor gelişim, dil gelişimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, ders hakkında bilgi verilmesi
2.Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri, gelişim kuramlarıToran, M. (2012). Çocukluğun ve erken çocukluk eğitiminin tarihi ve kuramsal temelleri. Okul öncesi eğitime giriş içinde, 1-19.Gökçay, G. (2000). Çocuklarda ilk iki yılda gelişimi etkileyen faktörler. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 63(4), 395-405.Bertan, M., Haznedaroğlu, D., Yurdakök, K., & Güçiz, B. D. (2009). Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007). Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi, 52(1), 1-8.
3.Doğum öncesi gelişim ve doğumYükselen, A., Savcı, F., Özan, G. B., Baysan, M. P., Öztürk, S. M., & Yıldırım, E. İstanbul’da Yaşayan 0-36 Ay Aralığındaki Çocukların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1),59-71.Kahraman, Ö. G., Ceylan, Ş., & Korkmaz, E. (2016). 0-3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 60-69.
4.YenidoğanMadan, R., & Tekin, D. (2015). " 0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 641-650.
5.Yenidoğan
6.Beynin yapısı ve beyin gelişimiAkdağ, F. (2015). Çocukta beyin gelişimi ve erken müdahale. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 97-100.
7.0-36 ay Fiziksel Gelişim
8.0-36 ay Motor Gelişim
9.Ara Sınav
10.0-36 ay Bilişsel GelişimErtem, İ. Ö. (2005). İlk üç yaşta gelişimsel sorunları olan çocuklar: üç sorun ve üç çözüm. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 13-25.Demirci, A. G. D. A., & Kartal, M. (1999). Çocukluk dönemine ait önemli bir sorun: gelişme geriliği ve erken tanının önemi, The Journal of Turkish Family Physician, 3(4), 1-6.
11.0-36 ay Dil GelişimiTemizyürek, F. (2008). Çocukta dil gelişim süreci. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), 7, 169-176.Çiçek, A. (2002). 0-6 yaş grubu çocuklarda dil gelişimi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 115-124.Karacan, E. (2000). Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi. Klinik Psikiyatri, 3(4), 263-268.İlhan, N. (2005). Çocukların dil edinimi, gelişimi ve dile katkıları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 155-160.Erdener, E. (2009). Vygotsky’nin düşünce ve dil gelişimi üzerine görüşleri: Piaget’e eleştirel bir bakış. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 85-103.
12.0-36 ay Sosyal Duygusal GelişimSoysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E., & Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri, 8(2), 88-99.
13.0-36 ay Cinsel Gelişim
14.0-36 ayda Gelişimin DeğerlendirilmesiKarasalihoğlu, S., Kırımi, E., Biner, B., Boz, A., & Bozdereli, H. (1997). Süt Çocuklarında Denver ve Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) Sonuçları ve Gelişimsel Gecikmelerin Değerlendirilmesinde Önemi. Van Tıp Dergisi, 4(3), 147-150.Doğan, A., & Baykoç, N. (2015). Hastanede çocuk gelişimi birimi'ne yönlendirilen çocukların değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 101-113.
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12828
Derse Katılım12336
Rehberli Problem Çözümü12336
Seminer11010
Ev Ödevi11010
Toplam130