Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 927001 1 1 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı okul öncesi eğitim amaç, ilke ve getirilerini ve okulöncesi eğitim modellerini temel düzeyde öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Melda GÜRAL
Öğrenme Çıktıları
  1. Okulöncesi eğitimde okul – aile işbirliği hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Okulöncesi eğitimin tanımı, kapsamı, önemi amaçları ve temel ilkelerini bilir.
  3. Okulöncesi eğitim ve kitle iletişim araçlarını bilir.
  4. Okulöncesi eğitime temel olan görüşler. Türkiye’de okulöncesi eğitimin gelişimi. Dünyada okulöncesi eğitimin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Okulöncesi eğitim kurumları ve eğitim ortamları hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar ve planlar hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Okulöncesi eğitimde temel becerilerin kazandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirme hakkında bilgi sahibi olur.
  9. Ders içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Derse devam zorunludur. Online ders platformu olarak www.rcampus.com kullanılacaktır. Öğrencilerin Rcampus'te hesap açmaları ve bu derse kaydolmaları gerekmektedir. Ders kapsamında hazırlanan ödevler bu siteye yüklenecektir. Ödevleri yükleme için son tarih ve saat önceden belirlendiği için geç kalınması durumunda ödev kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saat sonrasında ödevlerin sisteme yüklenmesi mümkün değildir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gelengül Haktanır (Ed.) 2011 “Okul Öncesi Eğitime Giriş” Anı Yayıncılık (7.baskı)
İbrahim Diken (2012). Erken Çocukluk Eğitimi
TÜSİAD raporu (2005). Doğru Başlangıç: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim
TÜSİAD raporu (2006). Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme
DPT raporu (2009). Türkiye'de Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitliği Üzerindeki Etkileri
TESEV raporu (2006). Doğu ve Güneydoğuda Sosyal ve Ekonomik Öncelikler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
1. Hafta: Tanışma ve dersin tanıtımı 2. Hafta: Erken çocukluk eğitiminin önemi ve faydaları 3.Hafta: Toplumsal eşitsizlikler ve okul öncesi eğitim 4.Hafta: Erken çocukluk eğitimine katkı sağlayan kuramcılar 5.Hafta: Erken çocukluk eğitimin amaçları 6. Hafta: Erken çocukluk eğitimi modelleri: Head Start 7. Hafta:Erken çocukluk eğitimi modeller: Montessori, High Scope, Bank Street 8. Hafta: Erken çocukluk eğitimi modeller: Reggio Emilia, Proje Yaklaşımı 9.Hafta: Erken çocukluk eğitiminde fiziksel ortam 10. Hafta: Farklı ülkelerde ve Türkiye'de erken çocukluk eğitimi 11. Hafta: Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki nitelikleri 12.Hafta: Okul-aile işbirliği 13.Hafta: Çocuk bakımı 14.Hafta: Çocukluk kavramı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Okul öncesi eğitimin önemi
2.Dünyada değişen aile modelleri
3.Çocuk ve çocukluğa farklı yaklaşımlar
4.Okul öncesi eğitime temel olan görüşler
5.Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri
6.Okul öncesi eğitimde bakım
7.Montessori eğitimi
8.Reggio Emilia yaklaşımı - Head Start
9.Ara Sınav
10.Türkiye’de okul öncesi eğitim
11.Okul öncesi eğitim ve kitle lletişim araçları
12.Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel mekan
13.Okul öncesi eğitimde okul-aile işbirliği
14.Okul öncesi eğitim ve kitle lletişim araçları
15.Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz660
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma00
Toplam400
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Derse Katılım14456
Takım/Grup Çalışması616
Gözlem339
Alan Çalışması3618
Okuma14684
Toplam181