Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 927001 1 2 11
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anne çocuk sağlığı ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlığın tanımını, ülkemizde ana ve çocuk sağlığının durumunu açıklar.
  2. Üreme sistemi ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları açıklar ve bu bilgileri günlük hayatta kullanır.
  3. Aile planlaması,gebelik,gebelikte riskli durumlar,doğum öncesi dönem,doğum eylemi, lohusalık ve emziklilik dönemlerini açıklar ve bu bilgileri günlük hayatta kullanır.
  4. Yeni doğan, 0-2 yaş çocuklularının gereksinimleri ile büyüme ve gelişimlerini açıklar ve karşılaştırır.
  5. Bağışıklılık sistemi, aşılar ve çocuk hastalıklarını açıklar ve ilişkilendirir.
  6. İlk yardım, ilk yardımın konusu, amacı ve genel kurallarını açıklar ve ilkyardım dolabını hazırlar
  7. Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda vb. yapılacak ilk yardımı uygular.
  8. Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda, yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında yapılacak ilk yardımı uygular.
  9. Trafik kazalarında yapılacak ilk yardımı ve hasta ve yaralıların taşınması yöntemlerini uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.2)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara. 3)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul. 4)Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, (2000). T.C. Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Damla Matbaası, Ankara. 5)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara. 6)Pernol, M. L. (1994). Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi. (Appleton and Lange). Barış Kitabevi, Sistem Yayıncılık. İstanbul. 7)Gordon, T. (1999). Etkili Ana Baba Eğitimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul. 8)Kitapçı, U. F. (2004). Çocuğum Sağlıklı Büyüyor mu? Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, sağlığın tanımı, ülkemizde ana ve çocuk sağlığının durumu. Üreme sistemi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Aile planlaması, gebelik ve gebelikte riskli durumlar. Doğum öncesi dönem ve doğum eylemi. Lohusalık ve emziklilik dönemleri. Yeni doğan, 0-2 yaş çocuklularının gereksinimleri ile büyüme ve gelişimleri. Bağışıklık sistemi, aşılar ve çocuk hastalıkları. İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması. Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda ilk yardım. Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım. Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım. Trafik kazalarında ilk yardım, hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanımı, sağlığın tanımı, ülkemizde ana ve çocuk sağlığının durumu
2.Üreme sistemi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar
3.Aile planlaması, gebelik ve gebelikte riskli durumlar
4.Doğum öncesi dönem ve doğum eylemi
5.Lohusalık ve emziklilik dönemleri
6.Yeni doğan, 0-2 yaş çocuklularının gereksinimleri ile büyüme ve gelişimleri
7.Yeni doğan, 0-2 yaş çocuklularının gereksinimleri ile büyüme ve gelişimleri
8.Bağışıklılık sistemi, aşılar ve çocuk hastalıkları
9.Ara Sınav
10.İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması
11.Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında,kanamalarda vb. durumlarda ilk yardım
12.Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım
13.Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım
14.Trafik kazalarında ilk yardımı,hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Tartışma12336
Bireysel Çalışma91090
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
Toplam275