Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT106 Eğitim Felsefesi 927001 1 2 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim-Felsefe ilişkisini ve farklı felsefi ekollerle birlikte eğitim felsefesindeki akımları öğrenerek eleştirel bilinci kazanmak, önce birey olmak daha sonra da kişi olmanın ne olduğunu farketmeleri ve demokratik eğitimin de ne olduğunu anlama ve anlatmak bu dersin temel amacıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bilal DİNDAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarih boyunca toplumların eğitim konusunda geçirdiği evreleri görür.
  2. Geleneksel Eğitim ile Modern Eğitim arasındaki farkları kavrar.
  3. İnsan, toplum ve Demokrasi konusunda önemli bilgilere sahip olduktan sonra öğrenciler tutum ve davranışları bu bilgilere göre şekilendirir.
  4. Felsefenin önemli akımları konusunda bilgi sahibi olan öğretmen adayları birey olmanın ne anlama geldiğini öğrenir.
  5. Felsefe sözcüğünün ne anlama geldiğini ve bu sözcüğün tarihi süreçte ne gibi değişikliklere uğradığını anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Zorunlu
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arslanoğlu İbrahim, Eğitim Felsefesi Ders Notları, Ankara, 2002
Sönmez, Veysel, Eğitim Felsefesi, Şafak Yayınları, Ankara, 1994
Yıldırım Cemal, Eğitim Felsefesi, A.Ü Yay. Eskişehir, 1988
Tozlu Necmettin,Eğitim Felsefesi, MEB. İstanbul, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefe nedir? Eğitime ne gibi katkıları vardır?
2.Doğu ve Batı uygarlıklarında Eğitim Felsefesinin kullanılma yöntemleri
3.Eğitimde,gelişmiş ülkelere göre geri kalışımızın sebepleri
4.Eğitimde Paradigmalar
5.Eğitimde bilimin önemi ve özellikleri
6.Eğitim Felsefesinde önemli akımlar
7.İdealizm
8.Realizim
9.Ara Sınav
10.Pragmatizim
11.Varoluşculuk
12.Toplum
13.İnsan
14.Demokrasi
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Toplam60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14570
Tartışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam208