Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramları bilebilme ve öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır Bayram
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimde belli başlı kavramları bilir
  2. Eğitimin çeşitli temellerini bilir
  3. Bir sistem olarak okul ve Türk Eğitim Sistemini hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Eğitim araştırmaları hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Türkiye ve dünyadaki uygulamaları birbiriyle karşılaştırır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:Ankara
Özdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve Dağıtım
Erden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım Yayınları
Büyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve Dağıtım
Başaran, İ,E (1978). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramlar, Eğitimin temelleri, Türk Eğitim Sisteminin Örgüt yapısı, Öğretmenlik mesleği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar
2.Eğitimin psikolojik temelleri
3.Eğitimin felsefi temelleri
4.Eğitimin ekonomik temelleri
5.Eğitimin toplumsal temelleri
6.Eğitimin hukuksal temelleri
7.Eğitimin tarihsel temelleri
8.Bir meslek olarak öğretmenlik ve etkili öğretim
9.ara sınav
10.Bir sistem olarak okul ve Türk Eğitim Sistemi
11.Eğitimde yenileşme ve reform hareketleri
12.Eğitim araştırmaları ve etiği
13.Türkiye ve dünyada öğretmenlik uygulamaları
14.Eğitimde alternatif yaklaşımlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam116