Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ204 Çocuk Edebiyatı 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adayına çocukluk evresinde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemini, çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikleri, çocuklara seslenen yazınsal türlerin ve dilsel gereçlerin çocuğun gelişimine katkılarını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Okunan, incelenen çocuk kitaplarının yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğu konusunda bilgi sahibi olur.
  3. Okunan, incelenen çocuk kitaplarının yaş gruplarına göre çocukların hangi gelişimine katkı sağlayacağı konusunda bilgi sahibi olur.
  4. Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimini bilir.
  5. Okul öncesinde kullanılan çocuk edebiyatı türlerini bilir.
  6. Okul öncesinde kullanılabilecek edebiyat türlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
  7. Okul öncesinde kullanılan hikaye anlatma tekniklerinin neler olduğunu bilir ve uygular.
  8. Okul öncesi çocuk kitap merkezi hazırlama ve uygulama becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Gökşen EN (1985). Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız. İstanbul: Evrim Matbaacılık.[2] Tür G, Turla A. (1999). Okul Öncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama.[3] Güleç HÇ. Geçgel H. (2005). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Kök Yayıncılık[4] Çılgın AS. (2007). Çocuk Edebiyatı. İstanbul:Morpa Yayın Pazarlama[5] Oğuzkan AF. (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.[6] Güleryüz H. (2003). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.[7] Gürel Z, Temizyürek F, Şahbaz NK. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.[8] Yılar Ö, Turan L. (Editörler) (2007) Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.[9] Piyasada bulunan çeşitli resimli çocuk kitapları[10] Turla A. (2015). Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı. Ankara: Hedef Yayın [11] Akoğlu G. Sarıca AD, Karaman G. (2016). Etkileşimli Kitap Okuma Programı. Ankara: Eğiten Kitap [12] Gönen M. (2013) Çocuk Edebiyatı. Ankara: Eğiten Kitap [13] Erdoğan T. (Ed.) (2017). Yaratıcı Drama ile Çocuk Kitaplarına Yolculuk. Ankara: Eğiten Kitap [14] Erdoğan T. (2010) Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları. Ankara: Eğiten Kitap [15] Çer E. (2016). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Eğiten Kitap
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Okul öncesinde çocuk edebiyatının önemi, tanımı. Tarihçesi. Okul öncesinde kullanılacak çocuk kitapları. Çocuk edebiyatında bulunan eserler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma. Dersin içeriği hakkında bilgi verme ve kaynak tanıtımı.
2.Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi
3.Çocukluk döneminde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi
4.Okuma kültürü edinmiş, düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının önemi
5.Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler
6.Nitelikli ve niteliksiz çocuk kitapları örneklerinin incelenmesi
7.Okunan ve incelenen kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğu ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağına yönelik çalışmalar
8.Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal eserlerin yaş gruplarına göre kullanılabilirliği
9.Ara sınav
10.Yaş gruplarına uygun yazınsal eserlerin incelenmesi
11.Çocuklara seslenen dilsel gereçlerin yaş ve gelişim özelliklerine göre seçilmesi
12.Çocuklara seslenen dilsel gereçlerle ilgili örneklerin incelenmesi
13.Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun gelişimine katkılarının belirlenmesi
14.Farklı hikaye anlatma tekniklerinin incelenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü12112
Ev Ödevi144
Toplam59