Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ206 Matematik Eğitimi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocuklarda matematik bilgisi gelişimini öğrenmek, çocuğun matematik kavramlarını geliştirmek için uygun öğretim yöntemlerini öğrenmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Erken çocukluk döneminde kavram gelişiminin önemi ve kavram öğretimini açıklar.
  2. Küçük çocukların sayıları öğrenmesinde, semboller, resimler, somut durumlar ve dil arasında bağlantıların kurulması gerektiğini anlar.
  3. Saymanın ilkelerini açıklar ve küçük çocuklara saymanın ilkelerini kazandıracak etkinlikler planlar.
  4. Toplama ve çıkarma işlemlerini sembol ve ifade eden dil ile ilişkilendirebilecek durumları açıklar.
  5. Küçük çocukların hesaplamada esneklik kazanabilmeleri için uygun etkinlikler ve planlar hazırlamayı öğrenir.
  6. Küçük çocukların sayı ilişkilerinde örüntü farkındalığı kazanmasına yardımcı olur.
  7. Ölçmenin ilkelerini açıklar ve küçük çocuklara ölçme kavramını kazandıracak etkinlikler planlar.
  8. Sayısal işlemler ve geometrik düşünmenin dönüşüm ve eşdeğerlik aracılığıyla nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu açıklar.
  9. Basit istatistiksel veri işlemeyi öğrenmenin erken aşamasında yer alan bazı temel matematiksel fikirleri açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Haylock, D. ve Cookburn, A. D. (2014). Küçük çocuklar için matematiği anlama (Z. Yılmaz, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Akman, B. (2017). Okul öncesi matematik eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb. ), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı; Okulöncesi eğitimde çocukta kavram gelişimi ve öğrenme, matematiksel düşüncenin yeri ve önemi ile çeşitli değişkenlerle ilişkileri
2.Okulöncesi eğitimde matematiksel düşünme ile ilgili yaklaşımlar ve Piaget’in bilişsel gelişim kuramı, evreleri; sezgisel matematik ve çeşitli matematiksel kavramlar (sınıflandırma, birebir eşleme, sıralama, karşılaştırma)
3.Sayıların ve saymanın anlaşılması
4.Toplama ve çıkarmayı anlama
5.Örüntüler ve resimler yoluyla hesaplamaları anlama
6.Ölçmeyi anlama
7.Şekil ve uzayı anlama
8.Veri işlemeyi anlama
9.Ara Sınav
10.Problem çözme ve akıl yürütmeyi anlama
11.Mikro öğretim: Öğrenci uygulama videolarının izlenmesi ve grup değerlendirmesinin yapılması
12.Mikro öğretim: Öğrenci uygulama videolarının izlenmesi ve grup değerlendirmesinin yapılması
13.Mikro öğretim: Öğrenci uygulama videolarının izlenmesi ve grup değerlendirmesinin yapılması
14.Mikro öğretim: Öğrenci uygulama videolarının izlenmesi ve grup değerlendirmesinin yapılması
15.Final Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Takım/Grup Çalışması440
Rapor Hazırlama260
Toplam280
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması4312
Rapor Hazırlama23672
Toplam127