Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ207 Çocukta Oyun Gelişimi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Oyunun tarihsel gelişimi,oyun kuramları, oyunla ilgili temel kavramlar, oyunun çocuğun gelişimine etkileri, oyunun gelişim aşamaları, davranış bozukluklarının oyun yoluyla teşhisi ve iyileştirilmesi, Türk kültüründe oyun ve oyuncaklar, bir oyun planı hazırlanması ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Oyunun tanımı, tarihçesi, oyunla ilgili eğitimcilerin görüşleri, oyun kuramları hakkında bilgi edinir.
  2. Okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi hakkında bilgi edinir. Oyunun çocuğun gelişimine etkilerini kavrar.
  3. Oyun evreleri ve oyun çeşitleri hakkında bilgi edinir.
  4. Okul öncesi eğitim kurumlarımda oyunun planlanması ve uygulanmasında dikkat edilecek hususları kavrar.
  5. Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun etkinliklerini uygulama aşamalarını açıklayarak sırasıyla söyler.
  6. Oyunun özel eğitim, hasta çocuklar, çocuk psikolojisi, halk bilimi gibi farklı disiplinlerle olan ilişkisini bilir ve kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önder, A., ve Çiftçi, H. A. (2017). Erken çocuklukta oyun ve oyun yoluyla öğrenme. Ankara: NobelPlanlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Oyunun tarihsel gelişimi, oyun kuramları, oyunla ilgili temel kavramlar, oyunun çocuğun gelişimine etkileri, gelişim aşamaları, davranış bozukluklarının oyun yoluyla teşhisi ve iyileştirilmesi, Türk kültüründe ve farklı kültürlerde oyun ve oyuncaklar, bir oyun planı hazırlama ve uygulama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, Oyun Nedir? Oyun Kuramları
2.Oyun Nedir? Oyun Kuramları
3.Oyun Gelişimi, Oyun Türleri ve Oyun Alanları
4.Oyun Yoluyla Bilişsel ve Dil Becerilerin Desteklenmesi
5.Oyun Yoluyla Sosyal ve Fiziksel Becerilerinin Desteklenmesi
6.Oyun ve Matematik
7.Oyun ve Yaratıcılık, Drama Oyunları
8.Ara Sınav
9.Dijital Oyunlar
10.Özel Gereksinimli Çocuklarda Oyun Yoluyla Öğrenme
11.Oyun Temelli Değerlendirme
12.Oyun Terapisi
13.Oyun ve Cinsiyet ve Farklı Kültürlerde Oyun, Oyunda Anne-Babanın ve Öğretmenin Rolü
14.Oyun Materyalleri
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Gözlem120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı13535
Gözlem12020
Toplam80