Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ208 Çocuk Ruh Sağlığı 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocuklarda duygusal ve psikolojik iyi olma durumu ile davranış problemleri hakkındaki araştırma ve teorilerle ilgili bilgiler kazandırmak, Çocukların güvenli ve problemsiz gelişimlerine aracılık edecek duygusal gelişim özellikleri hakkında bilgiler vermek. Koruyucu ve geliştirici çevresel uyaranlar hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör Esra Demir
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocukların ruh sağlık problemleri ve düzeylerine uygun gerekli sağlık, sevk ve yönlendirme prosedürlerini bilirler.
  2. Ruh sağlığı kapsamında gerektiğinde koruyucu ve müdahale düzeyinde ekip çalışması üretmeye yönelik eğitici rolünü tanımlayacak ve yerine getirirler.
  3. DSM ve ICD tanı sistemlerini bilir, ruh sağlığı küsmelerini ayırırlar.
  4. Çocuklarda ruh sağlığı ile ilgili temel normallik ve normal dışılık belirtilerini sıralayabilirler.
  5. Çocuklarda yaygın olarak görülen ruhsal hastalıkları tanı, ayırıcı tanı ve ailelere önerileri sıralayacak şekilde açıklarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cirhinoğlu, F. G. (2001) Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi. Nobel
Adler, A. 2000; Eğitimi Zor Çocukların Psikolojisi, (Çev. Yadigar Türkeli), Kariyer Yay., Ankara.
Öztürk, O. 2001; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Feryal Matbaası, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ruh sağlığı kavramı
2.Psikoloji ve psikiyatrinin tarihçesi
3.Davranışla ilgili temel ilkeler ve kavramlar
4.Sosyal gelişim ve problemler
5.Kişilik gelişimi
6.Psikolojik değerlendirme
7.Ruhsal Bozuklukların tanı ve sınıflandırılması
8.Kişilik bozuklukları
9.Kişilik bozuklukları
10.ARASINAV
11.Duygusal bozukluklar
12.Çocukluk çağı depresyonu ve stres
13.Cinsel sağlık ve problemleri
14.Ruhsal bozukluklarda somatik sağaltım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Örnek Vaka İncelemesi160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı177
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü122
Seminer144
Ev Ödevi133
Toplam63