Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ210 Drama 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; 1. Yaratıcı drama öğretimine yönelik olumlu tutumlar 2. Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama, performans ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, doğaçlama gibi kavramları anlama. 3. Okul öncesi öğretmeninde drama uygulamasında özellik ve sorumlulukların anlaşılması. 4. Okul öncesi eğitimde drama dersinin amaçlarını anlamak ve dersin ana hatlarıyla aşinalık kazanmak. 5. Öğretmen adaylarının İlköğretim okul öncesi eğitimde yaratıcı drama etkinlikleri için gerekli bilgi ve becerileri anlamalarını sağlamak. 6. Türkiye'de yaratıcı dramaların eğitimde kullanımlarını ve uygulamalarını anlama. 7. Okul öncesi eğitimde hasarı kullanmak için gerekli özellikleri anlama 8. Drama dersi hazırlama ve planlama konularında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şerife ŞAHİN, Dr. Öğr. Gör. Melda KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Dramayla ilgili temel kavramlar, yaratıcı dramanın önemi ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
  2. Drama, oyun, tiyatro ve sanat ilişkisini bilir.
  3. Dramanın bileşenlerinin neler olduğunu bilir.
  4. Eğitsel dramada kullanılan teknikler, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygunluğu ve eğitsel dramanın değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur
  5. Drama ortamı ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Okul öncesinde eğitici drama uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Üstündağ, T. (2000). Yaratıcı drama öğretenimin günlüğü. Ankara: Pegema.
[2] Önder,A. (1999). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama. Kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Epsilon
[3] Ömeroğlu,E., Ersoy,Ö., Şahin, F., Turla, A. (2003). Okulöncesi eğitimde drama. Teoriden uygulamaya. Ankara: Kök
[4] Önder, A. (2003). Okulöncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları. İstanbul:Morpa
[5] Adıgüzel, Ö. (2002). Yaratıcı drama. Ankara: Naturel.
[6] Doktora ders notları (San,İ.-1996)
[7] Ömeroğlu E. Özyürek A. Erbay F. Ceylan FY. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya. Ankara: Eğiten Kitap
[8] Erdoğan T. (Ed.) (2017). Drama. Ankara: Eğiten Kitap
[9] Erdoğan T. (Ed.) (2017). Yaratıcı Drama ile Çocuk Kitaplarına Yolculuk. Ankara: Eğiten Kitap
[10] Önder A. (2017). Okul Öncesi Çocukları İçin Eğitici Drama Uygulamaları. Ankara: Eğiten Kitap
[11] Akyol AK. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Drama. Ankara: Hedef Yayın
[12] Ders notları ( öğretim elemanı tarafından ders için hazırlanmış)
[13] Drama kurs notları.
[14] Geçmiş yıllardan öğrenci gruplarınca uygulanan drama planları
[15] Eğitim Gönüllüleri Drama I Eğitici el kitabı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki fark. - Dramanın Faydaları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, problem çözme, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme üzerindeki etkileri. - Drama Adımları ve Teknikleri: Adımlar; Hazırlama, performans, değerlendirme, Teknikler (Doğaçlama (doğaçlama), rol oynama (rol oynama), fotoğraf anı (stil görüntüsü), mim, rol kartları (rol kartları) vb.) - Dramanın Etimolojisi - Yaratıcı Dramanın Tanımı, Amaçları ve uygulamalar - Yaratıcı drama ve tiyatro arasındaki fark - Yaratıcı drama / drama uygulamalarının özellikleri - Yaratıcı drama / drama uygulamalarının unsurları - Yaratıcı drama / drama uygulamalarının boyutları - Dünyada yaratıcı drama ve Türkiye'deki tarihi gelişim - Yaratıcı Drama / Drama'nın Öncüleri Uygulamalar - Kişisel özellikler ve tanıma / Drama uygulamaları - Kişiler ve gruplar arasındaki iletişim etkileşimi / Drama uygulamaları - Duygu ve güven çalışmaları / Drama uygulamaları - Uyarlama, gözlem çalışmaları / Drama uygulaması - Oyun, rol yapma, doğaçlama kavramları / Drama uygulamaları - Teknikler Yaratıcı drama ve uygulamaları / Drama uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma. Dersin içeriği hakkında bilgi verme ve kaynak tanıtımıDramaya katılabilmek için gerekli bilişsel süreçler ve beceriler. Dersin ve kaynakların tanıtımı.
2.Yaratıcı drama ile ilgili temel kavramlar, yaratıcı dramanın önemi ve önemini artıran gelişmeler, yaratıcı dramanın özellikleri. Tanışma ve iletişim atölyesi
3.Drama, oyun, tiyatro ve sanat ilişkisi.Dramanın tarihsel gelişimi. İletişim ve etkileşim atölyesi
4.Dramanın bileşenleri. Algı ve duyu atölyesi
5.Dramanın çocuğun gelişim alanlarına etkisi.Çocuğu dramaya başlatan dramatik etkinlikler. Dramatik etkinlikler ve uygulama örnekleri
6.Dramada teknikler. Dramada uygulanan tekniklerden örnekler
7.Dramada planlama (ısınma, canlandırma, değerlendirme, tartışma).Dramanın okul öncesi eğitim programındaki yeri. Rol oynama ve doğaçlama çalışmaları
8.Dramada tartışma, değerlendirme ve drama uygulamaları sırasında göz önüne alınması gereken koşullar. Rol oynama ve doğaçlama çalışmaları
9.Ara Sınav
10.Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme. Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
11.Resmi tatil
12.Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme. Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
13.Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme. Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
14.Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme. Okul öncesi dönemde yaratıcı drama etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik150
Rapor Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi11818
Toplam150