Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ211 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1.Sosyoloji biliminin tanımını, ele aldığı sorunları ve bu sorunların betimlenmesinden çözümlenmesine değin giden yolda kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin neler olduğunu bilebilecektir.2.Sosyoloji biliminin bulgularının bireyin ve toplumun gelişmesi açısından taşıdığı önemi fark edecektir.3.Sosyoloji biliminin bulgularının yaşama geçirilmesinde eğitim kurumlarının özellikle de sınıf öğretmenlerinin ne denli önemli bir görev üstlendiklerini kavrayabilecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplumsal yaşamın en önemli kurumlarından biri olan ailenin önemini fark eder, işlevlerini sorgular ve ailenin çocukların eğitiminde dolayısıyla da toplumsallaştırılmasında nasıl daha işlevsel duruma getirilebileceğine ilişkin görüş oluşturur.
  2. Sosyoloji bilimini tanımlar, konusunu, kapsamını, temel kavramlarını, çalışma alanlarını kavrar, dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin gelişimini bilir.
  3. Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisini, örtüşme alanlarını bilir.
  4. Sağlıklı bir toplumun oluşturulabilmesi için her bireyin çağdaş bir eğitim sürecinden geçirilmesi gerektiğini kavrar ve bu bedenle de eğitim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğinin önemini fark eder.
  5. Toplumsal yaşamı ve bu yaşamın daha sağlıklı olarak sürdürülmesine yönelik olarak tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış bulunan tüm toplumsal kurumları bilir ve bunların temel işlevlerini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
NotlandırmaVize:20Final:40Devam:5Makaleler için yansıtıcı rapor hazırlanması: 25Sunumlar: 10 puanÖnemli Notlar*Yansıtıcı raporlar, dersin olduğu gün öğretim üyesine teslim edilmelidir. Ders dışında yansıtıcı rapor kabul edilmeyecektir.*Yansıtıcı raporların Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılması ve her haftaki rapor için ödev kapağı hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca yansıtıcı raporlar dersin olduğu gün içinde öğretim üyesine e-posta yoluyla gönderilmelidir.*Kaynaklarda koyu renkle yazılan kitaplar, dersin asıl kaynakları olarak kullanılacaktır. Temin edilmesi gerekmektedir.*Ders sorumlusu, ders notlarını paylaşmayacaktır.*Dersler tek ara yapılarak işlenecektir. İlk derse 15.30’dan sonra hiçbir öğrenci kabul edilmeyecektir. Aradan sonraki derste, öğretim üyesinden sonra gelen öğrenciler derse alınmayacaktır. *Yansıtıcı raporların %80' vize notuna, %20'si final notuna eklenecektir. Devam ve sunumlar final notuna eklenecektir. Bütünleme durumunda sadece bütünleme sınavının notu geçerli sayılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz, H. (2018). Eğitim sosyolojisi. Ankara: PEGEM.Tezcan, M. (2018). Eğitim sosyolojisi. Ankara: ANI.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, ders hakkında bilgi verilmesiNotlandırmaVize:20Final:40Devam:5Makaleler için yansıtıcı rapor hazırlanması: 25Sunumlar: 10 puanÖnemli Notlar*Yansıtıcı raporlar, dersin olduğu gün öğretim üyesine teslim edilmelidir. Ders dışında yansıtıcı rapor kabul edilmeyecektir.*Yansıtıcı raporların Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılması ve her haftaki rapor için ödev kapağı hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca yansıtıcı raporlar dersin olduğu gün içinde öğretim üyesine e-posta yoluyla gönderilmelidir.*Kaynaklarda koyu renkle yazılan kitaplar, dersin asıl kaynakları olarak kullanılacaktır. Temin edilmesi gerekmektedir.*Ders sorumlusu, ders notlarını paylaşmayacaktır.*Dersler tek ara yapılarak işlenecektir. İlk derse 15.30’dan sonra hiçbir öğrenci kabul edilmeyecektir. Aradan sonraki derste, öğretim üyesinden sonra gelen öğrenciler derse alınmayacaktır.
2.Eğitim, Toplum, Eğitim-Toplum İlişkisiTezcan, M. (1998). Küreselleşmenin eğitimsel boyutu. Eğitim ve Bilim, 22(108), 53-55
3.Eğitim Sosyolojisinin Bilimsel DayanaklarıEraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.Bayhan, V. (2015). Eğitim sosyolojisinin uygulama alanında yeni bir model: Okul sosyoloğu ve görevleri. Sosyoloji Dergisi, 3(30), 255-274
4.Eğitim Sosyolojisine Katkıda Bulunan Bilim ve Bilgi Alanları
5.Eğitim Sosyolojisinin Alanı, Tanımı ve Yöntemi Tezcan, M. (2003). Cumhuriyetimizin 80. yılında ülkemizde “eğitim sosyolojisi” alanının durumu ve sivil toplum örgütleri. Milli Eğitim Dergisi, 160, 63-70.
6.Eğitim Sosyolojisinde Kuramlar Tan, M. (1993). Eğitim sosyolojisinde değişik yaklaşımlar: Yorumcu paradigma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1), 67-89.
7.Eğitim Sosyolojisinin Kuramsal Gelişimi
8.Eğitim Sosyolojisinin Kuramsal Gelişimi
9.ARASINAV
10.Toplumda Eğitim Doğan, S. (2016). Küçük prens kitabının yorumbilimsel ve eğitim sosyolojisi açısından analizi. Turkish Studies, 11(9), 305-324.
11.Toplumsallaşma ve EğitimKöy EnstitüleriÖzkan, H. H. (2006). Popüler kültür ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 29-38.Tezcan, M. (1981). Sosyoloji Açısından Atatürk. Eğitim ve Bilim, 6(34), 21-32.
12.Toplum Temelli Okul Öncesi EğitimEğitimde Fırsat EşitliğiBalay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
13.Aile ve EğitimAkran Grupları ve EğitimAslan, A. K. (2001). Eğitimin toplumsal temelleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 16-30.Dinçer, M. (2003). Eğitimin toplumsal değişme sürecindeki gücü. Ege eğitim dergisi, 3(1), 102-112.
14.İnternet ve EğitimKitle İletişim Araçları ve Eğitim
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav21020
Final Sınavı11010
Derse Katılım8216
Rehberli Problem Çözümü919
Proje Hazırlama12020
Toplam75