Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ212 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze kadar Türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet Köçer
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Eğitim Tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir.
  2. Türk Eğitim Tarihinin gelişim evrelerini öğrenir.
  3. Günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyi değerlendirebilir.
  4. İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.
  5. Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
  6. Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz Yahya (2006) ,Türk Eğitim Tarihi, Ankara.
Arıbaş Sebahattin, (2008), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türk Eğitiminin tarihi, evreleri ve gelişim süreçleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim
2.Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Dönemin Bazı Bilim Adamlarının Eğitime İlişkin Görüşleri
3.Selçuklularda Eğitim ve Medreseler
4.Osmanlı Devletinde ilk ve orta öğretim kurumları
5.Enderun mektebi
6.Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi Eğitim
7.Abdulhamit Döneminde Eğitim
8.I. Dünya savaşı ve Milli Mücadele Dönemi'nde Eğitim
9.Ara sınav
10.Atatürk'ün Eğitime İlişkin Görüşleri ve Eğitim Politikaları
11.Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretim Reformu
12.Tek Parti Dönemi Eğitim
13.Köy Enstitüleri ve Halkevleri
14.Çok Partili Dönemde Eğitim
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü7321
Toplam67