Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul öncesinde oyunun önemi,amacı ve çocuğun gelişimine katkıları konusunda bilgi kazandırmak. Okul öncesi çocuğunun gelişimine uygun oyun saati planlama ve uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Oyunun çocuğun gelişimine katkılarını bilir.
  2. Okul öncesinde oyunları seçer, planlar ve uygular.
  3. Okul öncesinde oyun için gerekli olan yer ve malzeme seçimi yapar ve planlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Güven MN. (2005). Okul Öncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık
[2] Girgin G, Gürşimşek I. (2005). Oyunlarla Kavram, Eğitim, Etkinlik Örnekleri. Ankara:Anı Yayıncılık
[3] Sevinç M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Morpa Yayıncılı.
[4] Sun M. (1985). Çocuk Oyunları, Okul Öncesi Eğitiminde Oyun Dersi El Kitabı. İzmir: Mey Yayınları
[5] Çamlıyer H, Çamlıyer H. (1998). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. İzmir: Can Ofset
[6] Özer DS, Özer K. (2000) Çocuklarda Motor Gelişme. İstanbul: Kazancı Kitap
[7] Sel R. (1983). Anaokulunda Oyun. Yeni Uğur Matbaası
[8] Dönmez BD. (1992). Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınevi
[9] Çetin F. (2008). Ebesin. İstanbul: Morpa
[10] Topkaya İ. Serber Ş. (2012) Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Hareket Etkinlikleri. Ankara:Nobel
[11] Duman G. (2015) Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi. Ankara: Hedef
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Oyunun çocuğun gelişimine katkıları, eğitsel oyunların sınıflandırılması, eğitsel oyunların çocuğun gelişimine katkıları üzernde durulacak. Okul öncesi çocukllarının gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama ve uygulamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, ders içeriği hakkında bilgi verme , kaynak kitapları tanıtma.
2.Okul öncesinde oyunun önemi ,amacı.İnsan niçin oyun oynar?
3.Oyunun çocuğun gelişimine katkıları.
4.Eğitsel oyunların yapısı, özellikleri, oyun evreleri. 2-5 ve 6-8 yaş çocuklarının gelişim özellikleri.
5.Eğitsel oyunların sınıflandırılması.Eğitsel oyunların motor gelişim üzerine etkisi.
6.Ana okulunda bulunması gereken oyun yerleri,ilgi köşeleri, oyun araç ve gereçleri.
7.Okul öncesin eğitiminde oyun öğretimi genel ilkeleri.
8.Okul öncesi eğitiminde çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama ve uygulama.
9.Okul öncesi eğitiminde çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama uygulama
10.Okul öncesi eğitiminde çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama uygulama
11.Ara sınav
12.Okul öncesi eğitiminde çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama uygulama
13.Okul öncesi eğitiminde çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama uygulamaMüzikli oyunlar.
14.Okul öncesi eğitiminde çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun saati planlama uygulamaMüzikli oyunlar.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14228
Toplam100