Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ305 Fen Eğitimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul öncesi öğretmen adaylarının erken çocukluk döneminde nitelikli fen eğitimi gerçekleştirebilmeleri için gerekli temel kuramsal bilginin kazandırılması ve erken çocukluk dönemindeki çocuklar için gelişimsel olarak uygun fen etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Melda Kılıç
Öğrenme Çıktıları
  1. Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin önemini açıklar.
  2. Bilimin doğası ve öğretimi ile ilgili bilgi sahibi olur ve bilim eğitimindeki temel kavramları açıklar.
  3. Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde ilke ve standartları açıklar.
  4. Temel bilim alanlarını açıklar ve temel bilim alanlarına ilişkin etkinlik tasarlayabilir.
  5. Bilimsel süreç becerilerini açıklar ve okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğrenme süreci planlar ve uygular.
  6. Fen eğitimi için uygun öğrenme ortamlarını tasarlar ve öğretim materyallerinin niteliğini değerlendirir.
  7. Erken çocukluk eğitimi için uygulanan fen programları hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Fen eğitiminde öğretmenin, ailenin ve toplumun rollerini açıklar.
  9. Erken çocuklukta fen eğitiminde yaygın olarak kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
  10. Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için fen etkinliklerini planlar, uygular ve değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
(1) Akman, B., Uyanık Balat, G. ve Güler Yıldız, T. (2017). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. (Genişletilmiş 5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
(2) Kandır, A., Can Yaşar ve Tuncer, N. (2011). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
(3) Alisinanoğlu, F., Özbey, S., Kahveci, G. (2015). Okul öncesinde fen eğitimi. (3. Baskı). Ankara: PegemAkademi.
(4) Aktaş Arnas, Y. (2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
(5) Kandır, A., Can Yaşar, M., İnal, G., Yazıcı, E., Uyanık, Ö. ve Yazıcı, Z. (2012). Etkinliklerle bilim eğitimi. Ankara: Efil Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanımı ve önemi; bilimin doğası ve öğretimi, erken çocuklukta bilim okuryazarlığı, erken çocukluk döneminde bilim ve bilim eğitiminde temel kavramlar, temel bilim alanları (fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, dünya ve uzay bilimleri ve ekoloji), temel bilim alanlarına uygun örnek bilim etkinlikleri; erken çocukluk dönemi fen eğitiminde ilke ve standartlar; bilimsel süreç becerileri; okul öncesi dönemde fen öğretim yöntemleri; fen eğitiminde öğrenme merkezleri; erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programları; erken çocuklukta fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi; fen eğitiminde öğretmenin rolü, fen eğitiminde aile ve toplumun rolü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin tanımı ve önemi, bilimin doğası ve öğretimi, erken çocuklukta bilim okuryazarlığı, erken çocukluk döneminde bilim ve bilim eğitiminde temel kavramlar, erken çocuklukta bilim okuryazarlığı, erken çocukluk dönemi fen eğitiminde ilke ve standartlar
2.Temel bilim alanları (fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, dünya ve uzay bilimleri ve ekoloji), temel bilim alanlarına uygun örnek bilim etkinlikleri
3.Bilimsel süreç becerileri
4.Okul öncesi dönemde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi
5.Fen eğitiminde öğrenme merkezleri, erken çocukluk eğitimi için fen programları, fen eğitiminde öğretmenin, aile ve toplumun rolü
6.Okul öncesi dönemde fen öğretim yöntemleri (inceleme gezisi-deney yöntemi)
7.Okul öncesi dönemde fen öğretim yöntemleri (proje yöntemi- drama)
8.Okul öncesi dönemde fen öğretim yöntemleri (demonstrasyon- kavram haritaları-analoji)
9.Arasınav
10.Erken çocuklukta fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Grup sunumları)
11.Erken çocuklukta fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Grup sunumları)
12.Erken çocuklukta fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Grup sunumları)
13.Erken çocuklukta fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Grup sunumları)
14.Erken çocuklukta fen etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Grup sunumları)
15.Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Takım/Grup Çalışması130
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Rapor Hazırlama120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14228
Toplam100