Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ306 Materyal Geliştirme 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı; okulöncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları(eğitici masa oyuncakları, kuklalar, dolgu oyuncakları,hikaye kitabı,yap-boz’lar,müzik aletleri,mobiller, kostümler,kutu kreasyonları,kağıt süslemeleri)tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Şafak Aynal ve Öğr. Gör. Münevver Biçer
Öğrenme Çıktıları
  1. 1)Ders içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  2. 2)Çocukta kavram geliştiren eğitici masa oyuncakları hakkında bilgi sahibi olur. Eğitici masa oyuncaklarını beş ayrı yöntemde tasarlayıp uygular.
  3. 3)Okulöncesi eğitimde kullanılan başlıca kuklalar (parmak kuklası, yüzük kuklası,el kuklası,ip kuklası,kaşık kuklası,çomak kuklası,tabak kuklası v.b)ve dolgu oyuncaklar hakkında bilgi sahibi olur ve tasarlayıp uygular.
  4. 4)Okulöncesi çocuklarına uygun hikaye kitapları,yap-boz’lar tasarlayıp uygular.
  5. 5)Okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılacak mobiller ve kutu kreasyonları hakkında bilgi sahibi olur, tasarlar ve uygular.
  6. 6)Okulöncesi eğitimde drama ve hikaye etkinliklerinde kullanılacak kostümler hakkında bilgi sahibi olur tasarlar ve uygular.
  7. 7)Okulöncesi eğitimde müzik etkinliklerinde kullanılacak müzik aletleri hakkında bilgi sahibi olur tasarlar ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Ders notları. Gazi Ü. Mesleki E.F. Anaokulu Öğretmenliği Eğitimi Önlisans Program Kitapçığı[2]Sert,S. (yayın yılı verilmemiş) Okulöncesi eğitim kurumlarında yaratıcı çocuk etkinlikleri.İstanbul: Morpa[3]Erkunt,N. (2000). Okulöncesi eğitimle ilgili uygulamalı çalışmalar.İstanbul: Esin[4]Yalçınkaya, T. & Yalçınkaya, Ç.D.( 2004) Okulöncesi dönemde artık malzeme değerlendirilerek yapılanoyuncaklar.İstanbul: Morpa.[5]Üre, J. (2000) Anaokulları için artık materyallerle çeşitli el faaliyetleri. İstanbul: YAPA[6] Oğuzkan,Ş., Tezcan, E.,Tür, G. Demiral, Ö.(1992). Yaratıcı çocuk etkinlikleri ve eğitici oyuncaklar. İstanbul: Oğul[7] Bilir, Ş. (1984). Hacettepe Ü. çocuk gelişimi ve eğitimi programları-I- Ankara: Meteksan.[8] Abra eğitim ve gelişim ürünleri kataloğu 08/09[9]Pediko (2009) Eğitici oyuncak adresi- katalog-[10] Toyuncak.(2009) Katalog.[11]Smith, T. (1996). Show me how I can have a party!. Sydney: Lorenz Books.[12] Purton, M.(1996). Show me how I can make music!. Sydney: Lorenz Books.[13] Marrow, J. (1989). Learning is child’s play. Hon Kong: Longmann[14]. Yaratıcılık ve materyal yapımı ile ilgili fotokopi yabancı bazı yayınlar[15] The Hamlyn Publishing tarafından yayınlanmış bir materyal kitabı.(1981)[1]Aral N, A, Kandır ve M, Can Yaşar. (2000) Okulöncesi Eğitim ve Anasınıfı Programları. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama.[2] Bilir, Ş.(1994) Okulöncesi Öğretmenler İçin El Kitabı 2 İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.[3] Demiral, Ö.(1996) Eğitici Oyuncak Yapımı İstanbul: Esin Yayınevi.[4]Dirim, A.(1997)Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri İstanbul:Esin Yayınevi.[5]Genç, Ş.(1990)Yaratıcı Çocuk Faliyetleri.Ankara: Gazi Ün. Mes.Eğit.Fak.Yayını.[6] Gazi Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı.(1999) İstanbul: YA-PA yayın Pazarlama.[7]Kantarcıoğlu, S. (1983) Anaokullarında Metot ve Öğrenim. İstanbul: M.E. Basımevi.[8]Mayesky, M.(1995) Creative Activities, New-York.[9] Namlu, A.G. ve Ark. ( )Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme. Eskişehir: Anadolu Ün. Açıköğretim Fak. Yayın No : 800[10]Oğuzkan, Ş.,Tezcan, E., Tür, G., Demiral,Ö. (1981) Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Eğitici Oyuncak Yapımı,1. Baskı, İstanbul: Oğul Matbacılık.[11]Oktay, A.(1999) Marmara Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı.İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama[12] Ömeroğlu, E. ve H. Dere. Okulöncesi Dönemde Fen Doğa ve Matematik Çalışmaları.(2001) Ankara: Anı Yayıncılık.[13)Poyraz, H.ve H. Dere. Okulöncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri. (2001) Ankara: Anı Yayıncılık[14]Selçuk Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı.(2000) İstanbul: YA-PA yayın Pazarlama.[15]Üre, J.(2000) Artık Materyallerle Çeşitli El Etkinlikleri, 2. Baskı, İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama[16]Yalçın Kaya, T. (1996) Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı, İstanbul: Esin Yayınevi[17]Yaşar, Ş.(2000) Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları[18] YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminerleri: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. Seminerler.[20]M.E.B.Komisyon (1990)Okulöncesi Öğretmen Klavuz Kitabı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.[21]M.E.B.(1993) 14. Milli Eğitim Şurası Kitabı Ankara: Milli Eğitim Basımevi.[22]M.E.B.(2006) Okulöncesi Eğitim Programı İstanbul Milli Eğitim Basımevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Okulöncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçlardan; kavram geliştirici eğitici masa oyuncakları (beş ayrı yöntemde),kukla çeşitleri, dolgu oyuncakları, hikaye kitabı,yap-boz,mobiller,müzik aletleri,kostümler,kutu kreasyonları, kağıt süslemeler ve basıt origamiler hakkında bilgi , tasarlama, uygulama ve sergi düzenleyip değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2.Okulöncesi çocuklarında kavram geliştiren eğitici masa oyuncakları hakkında bilgi ve beş yöntemde tasarım çalışmaları. Okulöncesi çocuklarında kavram geliştiren eğitici masa oyuncakları hakkında bilgi ve beş yöntemde tasarım çalışmaları. Eğitici oyuncak nedir? Okulöncesi eğitimde kullanılan materyallerin özellikleri. Eğitici oyuncak tasarım ve yapım aşamasına geçiş.
3.Okul öncesi eğitimde materyallerin önemi ve yeri. Eğitici materyal ve oyuncakların planlanması. Çocuklara materyaller sunarken dikkat edilmesi gerekenler. Eğitici oyuncakları kullanma yöntemleri.Oyuncak kataloglarından ve slaytlarından örnekleri inceleme
4.Okulöncesi çocukları için hikaye kitabı hazırlama.
5.Okulöncesi çocukları için hikaye kitabı hazırlama
6.Okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılacak müzik aletleri hakkında bilgi,tasarım,uygulama
7.Okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılacak müzik aletleri hakkında bilgi,tasarım,uygulama
8.Okulöncesi eğitimde kullanılacak kukla çeşitleri hakkında bilgi,tasarım ve uygulama.
9.ara sınav
10.Okulöncesi eğitimde kullanılacak kukla çeşitleri hakkında bilgi,tasarım ve uygulama
11.Okulöncesi eğitimde kullanılacak kukla çeşitleri hakkında bilgi,tasarım ve uygulama
12.Okulöncesi eğitimde uygulanan kağıt süslemeler hakkında bilgi ve uygulama.,
13.Okulöncesi eğitimde kullanılacak kostümler hakkında bilgi,tasarım ve uygulama.
14.Okulöncesi çocukları için tasarlanan eğitici araçların dönem sonunda sergilenmesi ve bazılarının okulöncesi eğitim kurumlarına gönüllü hibe edilmesi.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14570
Ev Ödevi11010
Toplam100