Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ307 Görsel Sanatlar Eğitimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere sanat eğitimi ile ilgili temel kavramları aktarmak, sanat eğitimi içinde görsel sanatlar öğretiminin yeri ve önemini açıklamak, etkinlikleri sırasında kullanacakları anlayış, yaklaşım, yöntem-teknik ve araç-gereçleri tanıtmak, çocuk resimlerinin özelliklerini, resimleriyle çocukları tanımayı ve uygulamalar yapma yoluyla süreçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Murat Ağçiçek
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocuk resimlerindeki özel belirti ve işaretleri tanıyabilir
  2. Edindiği bilgiler ile çocuk resimlerini yorumlayabilir.
  3. Çocuk resmi ile ilgili çalışmalar yapmış olan eğitimcileri bilir.
  4. Görsel sanatlarla ilgili teorik ve uygulama alanlarını bilir ve uygulatabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1] Erinç, M.S.(1998). Sanat psikolojisine giriş,Ankara: Ayraç
[2] San, İ.(2004). Sanat ve Eğitim:Ütopya
[3] Yılmaz.. M. (2005). Görsel sanatlar eğitiminde uygulamalar: Gündüz
[4]Abacı, O. (2007). Temel sanat eğitimi: Morpa
[5] Abacı,O. (2003). Okulöncesi dönem çocuklarda görsel sanatlar eğitimi: Morpa
[6] Artut,K. (2007). Okulöncesinde resim eğitimi: Anı
[7] Yavuzer,H. (1995). Resimleriyle çocuk: Remzi kitabevi
[8] Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta eğitim. Görmek, öğrenmek, yaratmak.: Pegema
[9] Boase, P. (1995). Show me how I can paint.: Lorenz books
[10] Odabaşı,HA. (2002). Grafikte temel tasarım.: Yorum sanat yayınları.
[11] Gökaydın, N. (2002). Temel sanat eğitimi.: MEB yayın evi.
[12]Öztürk,Ş. Çeşitli kaynaklardan derleme ders notları
13) Cerver, F A, Çizim Teknikleri ISBN:975-04-0336-3
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Çocuk resminin kısa bir tarihçesini, sanat eğitiminde öğretmenin rölünü, bir iletişim aracı olarak resmin rölünü, psikolojik tanıda resmin rölünü, insan figürü çiziminin kullanımlarını, çocuk resminde özel belirti ve işaretleri, çocuk resminin gelişim aşamalarını, Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma. Dersin içeriği hakkında bilgi verme ve kaynak tanıtımı. kullanılacak malzeme, araç-gereçÇocuk resminin kısa ir tarihçesiSanat eğitiminde öğretmenin rölü Konu ile ilgili çocuk resimlerinin incelenmesi ve yorumlanması Pps Sunum
2.Bir İletişim Aracı Olarak ResimPsikolojik Tanıda Resmin Rolü Konu ile ilgili çocuk resimlerinin incelenmesi ve yorumlanması Pps Sunum
3.İnsan Figürü Çiziminin Kullanımlarıa) Kişilik ölçütü olarakb) Başkalarıyla ilişkilerinin Ölçütü olarakc) Tutumlarının ölçütü olarakÖzel Belirti ve İşaretler ( Büyüklük, Abartmalı Çizgiler, Eksik Birakılan Çizgiler) Konu ile ilgili çocuk resimlerinin incelenmesi ve yorumlanması Pps Sunum
4.Çocuk Resimlerinin gelişim Aşamalarıa) Karalama Evresi ( 2-4 Yaş)b) Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş)c) Şematik Dönem (7-9 Yaş) Konu ile ilgili çocuk resimlerinin incelenmesi ve yorumlanması Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi
5.Çizgi nedir? Çizgi çeşitleri ve Çizgi değerleri Uygulama Çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu
6.Desen Nedir? Nesne Etütleri, Işık- Gölge , Form çalışmaları Nesnelerden Uygulama Çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu
7.Açık- Koyu, Orta Ton, Ton-Değer Çubuğu ve Leke Soyut geometrik biçimlerden uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu
8.Tek Renk Armonisi Natürmorttan uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu Natürmort hazırlık
9.Ara Sınav Uygulamalı Sınav Tek renk armonisi Natürmort Hazırlama
10.Renk Nedir? Renk çemberi, ara renkler, zıt renkler, Renklerin psikolojik etkileri, bir konunun rengi nasıl boyanır? 12' li renk çemberi, soyut geometrik biçimlerden faydalanarak (ara renk, zıt renkler) uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu
11.Renkli boyama teknikleria) Suluboya tekniğib) Pastel boya tekniği Natürmorttan uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu Natürmort Hazırlama
12.Renkli boyama teknikleriParmak boya Tekniği Soyut geometrik biçimlerden uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu
13.Özgün Baskı Resim TeknikleriBasit baskı teknikleri Basit baskı araçlarından, uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu Basit baskı araçları
14.Kolaj Tekniği Renkli kağıt malzemesinden yararlanarak uygulama çalışmaları Pps Sunum, Örnek Çalışmaların İncelenmesi ve Yorumu Renkli kağıt materyal
15.Dönem sonu sınavı- Final Uygulamalı sınavKağıt Mozaik Siyah ve renkli fon karton, makas, cetvel, yapştırıcı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Performans12224
Ev Ödevi248
Toplam100