Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ308 Etkili İletişim 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı kişilerarası iletişimin nasıl kurulacağı, iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen etkenler öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ile iletişim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Nurhayat Yologlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Ders içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  2. İletişim kavramları ve öğeleri hakkında bilgi sahibi olur. Temel iletişim modellerini kavrar.
  3. 3tkili iletişimin temelleri ve öğelerini açıklar.
  4. İletişimi etkileyen engelleri sıralayıp açıklar.
  5. Konuşma ve dinleme becerilerini kavrar.
  6. Etkili iletişimde çatışma ve stresle başa çıkma yollarını kavrar.
  7. Etkili iletişimde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Eğitim ortamlarında etkili iletişim ve boyutlarını ayrı ayrı açıklar.
  9. Eğitim kurumlarında örgütsel iletişimin önemi ile etkili iletişim kampanya ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1]Alkan,C.(1977)Eğitim Teknolojisi Ankara :Yargıç Oğlu Matbaası[2]Alkan,C.(1991)Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri ‘’Özel Öğretim Teknolijileri’’A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:167 Ankara.[3]Baltaş,Z.A.(1992)Bedenin dili İstanbul:Remzi Kitapevi.[4]Baymur, F.(1984)Genel Psikoloji İstanbul:İnkılap Yayınevi.[5]Bursalıoğlu,Z.(1987)Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları .[6]Cücelioğlu,D.(1979)İnsan İnsana. İstanbul : Altın Kitaplar.[7]Çilenti,K.(1984)Eğitim Teknolojisi Ve Öğretim Ankara Gül Yayınevi.[8]Demiray,U.(2013)Etkili iletişim 6.Baskı Ankara Pegem Akademi.[9]Erden,M.(1998)Öğretmenlik Mesleğine Giriş İstanbul.Alkım Yayınları.[10]Ergin,A.(2008)Eğitimde Etkili İletişim 4.Baskı Ankara :Anı Yayıncılık.[11]Ertürk. S. (1972)Eğitimde Program Geliştirme Ankara: Yelkentepe Yayınları.[12] Gordon,T.(1993)Etkili Öğretmenlik Eğitimi(Çev:Emel Aksay- Birsen,Özkan) İstanbul YA-PA Yayınları.[13]Sönmez,V.(1995)Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı Ankara:Öğretmen Yayınları.[14]Varış,F.(1985)Eğitim Bilimine Giriş .Ankara : A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İletişimin Tanımı Ve Temel Bileşenleri;İletişim Modelleri;Etkili İletişim;Etkili İletişiminin Engelleri;Konuşma Ve Dinleme;Etkili İletişimde Çatışma Yönetimi; Etkili İletişimde Bilişsel,Duyuşsal Ve Davranışsal Süreçler;Eğitim Ortamlarında Etkili İletişim ve Boyutları ; Öğrenci, Öğretmen ve Veli İletişiminde Dikkat
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2.İletişimin tanımı ve temel bileşenleri. [8] Sayfa 2-30
3.İletişim modelleri. [8]Sayfa 46-66
4.Etkili iletişim. [8]Sayfa 76-84 [12]
5.Etkili iletişim. [8]Sayfa 76-84 [12]
6.Etkili iletişimin engelleri. [8]Sayfa 110-126 [12]
7.Konuşma ve dinleme. [8]Sayfa 134-160 [12]
8.Konuşma ve dinleme. [8]Sayfa 160-182
9.Ara Sınav
10.Etkili iletişimde çatışma yönetimi. [8]Sayfa 190-197 [12]
11.Etkili iletişimde bilişsel,duyuşsal ve davranışsal süreçler. [8]Sayfa 204-215
12.Eğitim ortamlarında etkili iletişim ve boyutları. [8]Sayfa 224-238
13.Eğitim kurumlarında örgütsel iletişim. [8]Sayfa 244-259
14.Etkili iletişim kampanya ve uygulamaları. [8]Sayfa 266-277
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Toplam81