Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel bilimsel arastirma yontemleri hakkinda bilgi sahibi olmak, Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasi konularinda bilgi sahibi olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırma problemi oluşturabilme becerisi kazanır.
  2. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliği hakkında bilgi sahibi olur. Bu araçlarının geçerlik ve güvenirliklerini artırma yollarını bilir.
  3. Gözlem ve görüşme yapmada dikkat edilecek noktaları bilir.
  4. Nicel ve nitel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Bilimsel bilgiye ulaşma ve literatür tarama becerileri kazanır.
  6. Farklı araştırma türlerine uygun örnekleme yöntemleri ve bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Bilimsel yöntem, kuramsal süreç ve genel araştırma türleri hakkında bilgi sahibi olur.
  8. Anket geliştirme ve uygulamada dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
  9. APA kurallarına göre bilimsel yazı hazırlayabilme ve atıf yapma becerileri kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Şencan, İ. & Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekli oluşturma rehberi: APA 6 kuralları. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin ve kaynakların tanıtımı
2.Makale eleştirme, Araştırma konusu belirleme
3.Makale eleştirme,Araştırma konusu belirleme
4.Makale eleştirme,Araştırma konusu belirleme
5.Makale eleştirme,Araştırma sorusu belirleme
6.Makale eleştirme,Araştırma sorusu belirleme
7.Makale eleştirme,Araştırma sorusu belirleme
8.Makale eleştirme,APA kurallarını inceleme
9.Makale eleştirme,APA kurallarını inceleme
10.Ara sınav
11.Öğrencilerin araştırma önerilerini inceleme
12.Öğrencilerin araştırma önerilerini inceleme
13.Öğrencilerin araştırma önerilerini inceleme
14.Öğrencilerin araştırma önerilerini inceleme
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama160
Makale Kritik Etme140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Takım/Grup Çalışması13535
Proje Hazırlama15050
Makale Kritik Etme155
Bireysel Çalışma11010
Toplam100