Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul Öncesi Eğitimin Temel Amaçları, Genel İlkeleri, OÖ Programının Temel Özellikleri, Kazanım ve göstergeler, Kazanım, göstergeler ve kavramların incelenmesi, Fiziksel ortam özellikleri, Öğrenme merkezleri; Etkinlik çeşitleri, fiziksel ortam grup sunumları, Aylık Plan, Günlük eğitim akışı, Etkinlik planı, OÖ Programının ekleri (formlar, raporlar, çizelgeler, uyarlama), Aile katılımı, Değerlendirme (çocuk, program ve öğretmenin değerlendirilmesi), değerlendirme çeşitleri ve soru türleri hakkında bilgi sahibi yapmak, aylık plan ve etkinlik planı oluşturma becerisi kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Hatice Özaslan, Dr. Öğretim Üyesi Kazım Alat
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim programlarının temel bileşenlerini ve özelliklerini sıralar
  2. Okul öncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklar.
  3. Okul öncesi programının bileşenlerini tartışır.
  4. Okul öncesi programında öğretmenin yerini açıklar.
  5. Okul öncesi eğitimde öğrenme sürecinin nasıl planlanması gerektiğini açıklar.
  6. Planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri açıklar.
  7. Aylık plan hazırlar.
  8. Günlük eğitim akışı ve etkinlik planı hazırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı ve Etkinlik Kitabı (2013) Ankara: Anı Yayıncılık
2. MEB Okul Öncesi Eğitim Programındaki Son Değişiklikler Slaytı (2018) (elektronik kaynak)
3. Okul Öncesi Eğitimi Etkinlik Havuzu (http://okuloncesi.eba.gov.tr/)
4. Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri. (Ed. Fatma Alisinanoğlu), (2011) Ankara: Pegem
5. Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri. (Ed. Rengin Zembat), (2010) Ankara: Anı Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Okul Öncesi Eğitimin Temel Amaçları, Genel İlkeleri, OÖ Programının Temel Özellikleri, Kazanım ve göstergeler, Kazanım, göstergeler ve kavramların incelenmesi, Fiziksel ortam özellikleri, Öğrenme merkezleri; Etkinlik çeşitleri, fiziksel ortam grup sunumları, Aylık Plan, Günlük eğitim akışı, Etkinlik planı, OÖ Programının ekleri (formlar, raporlar, çizelgeler, uyarlama), Aile katılımı, Değerlendirme (çocuk, program ve öğretmenin değerlendirilmesi), değerlendirme çeşitleri ve soru türleri,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı.
2.Okul Öncesi Eğitimin Temel Amaçları, Genel İlkeleri, OÖ Programının Temel Özellikleri
3.Kazanım ve göstergeler, kazanım ve göstergeye uygun etkinlik hazırlanması (grup çalışması)
4.Kazanım, göstergeler ve kavramların incelenmesi kazanım ve göstergeye uygun etkinlik hazırlanması (grup çalışması)
5.Fiziksel ortam özellikleri, Öğrenme merkezleri (örnek, fotoğraf ve videoların incelenmesi)
6.Etkinlik çeşitleri, fiziksel ortam grup sunumları
7.Aylık Plan, aylık plan oluşturulması (grup çalışması)
8.Günlük eğitim akışı, aylık planların incelenmesi
9.Ara Sınav
10.Etkinlik planı fiziksel ortam sunumları
11.OÖ Programının ekleri (formlar, raporlar, çizelgeler, uyarlama), Aile katılımı
12.Değerlendirme (çocuk, program ve öğretmenin değerlendirilmesi), değerlendirme çeşitleri ve soru türleri, Belirli bir yaş grubuna uygun etkinlik planı ve günlük eğitim akışının hazırlanması (grup çalışması)
13.Belirli bir yaş grubuna uygun etkinlik planı ve günlük eğitim akışının hazırlanması (grup çalışması) Belirli bir yaş grubuna uygun etkinlik planı ve günlük eğitim akışının hazırlanması (grup sunumu)
14.Belirli bir yaş grubuna uygun etkinlik planı ve günlük eğitim akışının hazırlanması (bireysel çalışma) Dönemin genel değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik180
Takım/Grup Çalışması210
Rapor Sunma110
Toplam110
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik155
Takım/Grup Çalışması21020
Rapor Sunma11010
Toplam101