Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Canan Avcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme
  2. Toplumsal sorunları tartışabilme
  3. Toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirebilme.
  4. Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme
  5. Topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme
  6. Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnönü Üniversitesi (2019, Şubat). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi. inonu.edu.tr/media/iys/cmscontent/1875/2017/10/thuyonerge.doc
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme bu ders kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması, toplumun güncel sorunları için çözüm üretmeye yönelik yeni projeler hazırlama, günümüzde topluma hizmet uygulamaları: kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi Geçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi
2. Topluma hizmet uygulamalarının önemi Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
3. Toplumun güncel sorunlarını belirleme bu ders kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması STK yetkilileriyle tanışma
4.Toplumun güncel sorunları için çözüm üretmeye yönelik yeni projeler hazırlama, Birlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama
5.Günümüzde topluma hizmet uygulamaları:Kamu kurumlarının ve Sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları Sivil toplum kuruluşlarında inceleme
6.Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları Bir STK'da aktif görev alma
7.Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılmanın Önemi, Bir STK'da aktif görev alma
8. Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma Bir STK'da aktif görev alma
9.Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması Bir STK'da aktif görev alma
10.Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları Bir STK'da aktif görev alma
11.Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları Bir STK'da aktif görev alma
12.Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirme Bir STK'da aktif görev alma
13.Grup projelerinin sunumu ve teslimi Sunum
14. Grup projelerinin sunumu ve teslimine devam edilmesi Sunum
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik1440
Takım/Grup Çalışması110
Alan Çalışması150
Toplam620
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik12448
Takım/Grup Çalışması12112
Alan Çalışması12224
Rapor11616
Toplam100