Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ313 Okul Deneyimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. Kazım Alat
Öğrenme Çıktıları
  1. Teorik bilgileriyle gözlemlerini eşleştirir
  2. Okul yönetiminin hizmet alanlarını söyler
  3. Eğitim ortamının özelliklerini bilgileriyle karşılaştırarak yorumlarda bulunur
  4. Gözlemde bulunduğu bir dersin olumlu veya olumsuz yönlerini arkadaşlarıyla tartışır
  5. Okulun örgüt yapısı hakkında açıklamalar yapar
  6. Bir arkadaş grubuyla yapmış olduğu gözlem sonuçlarını rapor eder
  7. Bir dersin belli bölümleri hakkında açıklamalarda bulunur
  8. Okullarda günlük yaşam hakkında açıklamalar yapar
  9. Sınıfına girdiği öğretmen hakkında eleştirilerde bulunur
  10. Yapmış olduğu gözlemlerin düzenli kayıtlarını tutar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı
2 Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara
3)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi
4)Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları
5)www.meb.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma
2.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmen ve seçilen bir çocuğun gözlemi yapılacak
3.İletişim kurma, öğretmenin okulda bir günü
4.Okulun ve sınıfın iç ve dış koşullarının incelenmesi, okul müdürü ile görüşme ve okul kuralları
5.Günlük plan hazırlama ve uygulamaKurumdaki araç gereç (eğitsel materyaller) ve köşeler incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
6.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin kullandığı iletişim becerileri incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
7.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin kullandığı öğretim yöntemleri incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
8.Günlük plan hazırlama ve uygulamaSınıftaki gelişimsel geriliği ya da problem davranışları olan çocuklar belirlenecek, çocuk gözlemi yapılacak
9.Günlük plan hazırlama ve uygulamaSınıftaki gelişimsel geriliği ya da problem davranışları olan çocuklara öğretmenin yaklaşımı ve tutumu incelenecek ve gerekli önerilerde bulunulacak, çocuk gözlemi yapılacak
10.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin sınıf yönetimi incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
11.Sınıfta gelişimsel geriliği ya da problemli davranışları olan çocukların belirlenmesi, öğretmenin bu çocuklara yaklaşımlarının incelenmesi, bir çocuğun gözlenmesi
12.Günlük plan hazırlama ve uygulamaHazırlanan projenin sunumu yapılacak, çocuk gözlemi yapılacak
13.Yapılamayan çalışmaları tamamlama, bir çocuğun gözlenmesi
14.Yapılamayan çalışmaları tamamlama, danışmanla dönemi değerlendirme
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik1250
Proje Hazırlama150
Toplam650
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı12525
Rehberli Problem Çözümü10330
Ev Ödevi14545
Toplam100