Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ314 Özel Eğitim 927001 3 6 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı; özel eğitimin tanımını yapabilmek; özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilmek; erken çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklar ve hakları hakkında bilgi sahibi olabilmek, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilmek; özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını, farkındalıklarını öğrenebilmek; özel eğitime muhtaç olma nedenleriyle ilgili bilgi edinmek, özel gereksinimli çocukları sınıflandırılabilmek; özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programlarını kavrayabilmek; özel gereksinimli çocukların eğitiminde ailenin rolü ve aile katılımı konusunda bilgiler edindirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Özel eğitimin içerisinde bulunan hastalıkları tanımlayacaklar.
  2. Özel eğitimin, özel gereksinime muhtaç çocuğun tanımlarını yapacaklar.
  3. Özel eğitimin okul öncesi dönemde de önemli olduğunun farkına varacaklar.
  4. özel eğitim kapsamındaki engel gruplarını tanıma ve özelliklerine uygun etkinlikler planlama ve rehberlikte bulunabilme
  5. Özel eğitimin, özel gereksinime muhtaç çocuğun tanımlarını yapacaklar.
  6. Özel gereksinimli çocuğa uygulanan BEP programlarını bilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akçamete, G. (2010). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: KÖK.
Baykoç, N. (2010). Öğretmenlik programları için özel eğitim. Ankara: GÜNDÜZ.
Diken, İ. (2011). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: PEGEM.
Diken, İ. ve Bakkaloğlu, H. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara:PEGEM.
Erbaş, D. ve Yücesoy Özkan, Ş. (2017). Uygulamalı davranış analizi. Ankara: PEGEM.
Howard, V., Williams, B. ve Lepper, C. (2011). Özel gereksinimi olan küçük çocuklar. (Çev. Ed. Prof. Dr. Gönül Akçamete). Ankara: NOBEL.
Kirk, S., Gallagher, J. ve Coleman, M. R. (2017). Özel gereksinimli çocukların eğitimi. (Çev. Ed. Doç. Dr. Salih Rakap). Ankara:NOBEL.
Mastrapiere, M. ve Scruggs, T. (2016). Kaynaştırma sınıfı-Etkili farklı öğretim için stratejiler. (Çev. Eds. Doç. Dr. Mustafa Şahin ve Doç. Dr. Taner Altun). Ankara: NOBEL.
Sandall, S. ve Schwartz, ı. S. (2014). Özel gereksinimli okul öncesi çocukların öğretiminde temel yapı taşları. (Çev. Ed. Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu). Ankara: PEGEM.
Sucuoğlu, B. ve Bakkaloğlu, H. (2013). Okul öncesinde kaynaştırma. Ankara: KÖK.
Tekin-İftar, E. (2014). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve öğretimleri. Ankara: VİZE.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Özel eğitimin tarihçesi, amaçları, temel kavramları, ilkeleri; özel eğitime muhtaç olma nedenleri(doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası nedenler); işitme engelliler; görme engelliler; fiziksel engelliler; zihinsel geriliği olanlar; öğrenme güçlüğü olanlar; konuşma ve dil bozuklukları olanlar; üstün yetenekli çocuklar; uyum problemleri olan çocuklar; özel eğitimde ailenin rolü ve katılımı; özel gereksinimi olan çocukların eğitiminde kaynaştırma, kaynaştırmanın önemi ve amaçları; kaynaştırma modelleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma, ders hakkında bilgi verilmesi, ders içeriklerinin öğrencilere dağıtılması
2.Özel eğitimde temel kavramlar, sınıflandırma, yasal düzenlemeler
3.Özel gereksinimli çocuğu olan aileler
4.Rastlanma sıklığı çok olan özel gereksinim türleri- Zihinsel ve gelişimsel yetersizliği olan çocuklar, Otizm spektrum bozukluğu
5.Rastlanma sıklığı çok olan özel gereksinim türleri-Öğrenme güçlüğü ve DEHB
6.Rastlanma sıklığı çok olan özel gereksinim türleri-Duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar ve iletişim dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar
7.Rastlanma sıklığı çok olan özel gereksinim türleri- Üstün yetenekli çocuklarRastlanma sıklığı az olan özel gereksinim türleri- Fiziksel yetersizlikleri, sağlık problemleri ve çoklu yetersizliği olan çocuklar
8.Rastlanma sıklığı az olan özel gereksinim türleri- İşitme yetersizliği olan çocuklar ve görme yetersizliği olan çocuklarÖzel gereksinimli çocuklar ve oyun
9.Arasınav
10.Özel eğitimde değerlendirme, değerlendirme araçları, programa dayalı değerlendirme
11.Gönderme Öncesi Süreç, Müdahaleye Tepki Yaklaşımı
12.Erken Müdahale
13.Kaynaştırma
14.Kaynaştırma sınıflarında uygulanan bilimsel dayanaklı uygulamalar
15.Yarıyıl Sonu Sınavları
16.Yarıyıl sonu sınavları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Rapor120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11515
Toplam50