Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Etkili bir sınıf yönetimi becerisine sahip olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin etkenleri sayar.
  2. Plan ve programı etkili uygular.
  3. Sınıfta zamanı uygun kullanır.
  4. Sınıfta zamanı uygun kullanır.
  5. Sınıf davranış düzenlemelerini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Derslerin uygulamaya dönük olarak şekillenmesi gerekmektedir. Bunun için de ders saati sayısının arttırılması gerekmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Ed. Gülşen, Celal,(2010)Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncilik,ANKARA
2- Ed. Özdemir, M.Çağatay,(2011)Sınıf Yönetimi,Pegem Akademi Yayınılık,ANKARA
3-Bakioğlu, Ayşen,(2009), Çağdaş Sınıf Yönetimi,Nobel Yayın Dağıtım Tic Ltd Şti.,ANKARA
4- Aydın, Ayhan, (2005), Sınıf Yönetimi, Tekağaç Eylül Yayıncılık, MERSİN
5-Hüseyin Başar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Sınıf ilk günler, Sınıf yönetiminin özellikleri, Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları, Zaman yönetimi, Sınıfın ilişki düzeni, Sınıfın öğretim ortamı, İstenmeyen davranışların önlenmesi, İstenmeyen davranışların önlenmesi, İstenmeyen davranışların değiştirilmesi,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar Aktif Öğretim Yöntemleri
2. Sınıf ilk günler, Aktif Öğretim Yöntemleri
3.Sınıf yönetiminin değişkenleri Aktif Öğretim Yöntemleri
4.Sınıf yönetiminin özellikleri, Aktif Öğretim Yöntemleri
5.Ders dönemi öncesi sınıf hazırlıkları, Aktif Öğretim Yöntemleri
6.Zaman yönetimi, Aktif Öğretim Yöntemleri
7.Sınıfın ilişki düzeni, Aktif Öğretim Yöntemleri
8.Sınıfın öğretim ortamı Aktif Öğretim Yöntemleri
9. İstenmeyen davranışların önlenmesi, Aktif Öğretim Yöntemleri
10.Ara Sınav Aktif Öğretim Yöntemleri
11.İstenmeyen davranışların önlenmesi, Aktif Öğretim Yöntemleri
12.İstenmeyen davranışların önlenmesi, Aktif Öğretim Yöntemleri
13.İstenmeyen davranışların değiştirilmesi, Aktif Öğretim Yöntemleri
14.İstenmeyen davranışların değiştirilmesi, Aktif Öğretim Yöntemleri
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam99