Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ401 Anne Baba Eğitimi 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aile ve ailenin özelliklerini, aile yaşam döngüsünü, anne baba eğitiminin önemi ve gerekliliğini, anne baba eğitiminin amaçlarını, aile eğitim modellerini, aile eğitiminin ilkelerini, Türkiye'de ve Dünya'da aile eğitim programlarını, erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmalarının önemi ve gerekliliğini, erken çocuklukta aile katılım çalışmalarının neler olduğunu ve nasıl planlanacağını öğretmek ve örnek uygulamalar sunmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Melda Kılıç
Öğrenme Çıktıları
 1. Ailenin tanımını yapar. Aile eğitimi ve katılımının ne olduğunu bilir.
 2. Aile eğitiminin önemini,gerekliliğini,amaçlarını ve ilkelerini açıklar.
 3. Aile eğitim modellerini açıklar.
 4. Türkiye'deki ve Dünya'daki aile eğitimi programları hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Aile eğitiminde ebeveyn haklarıyla ilgili yasalar ve etik kuralları bilir.
 6. Aile eğitim programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi sahibi olur.
 7. Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi (OBADER) hakkında bilgi sahibi olur ve OBADER'in nasıl kullanılacağını bilir.
 8. 0-36 ay çocukları için eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi (EBADER) hakkında bilgi sahibi olur ve EBADER'in nasıl kullanılacağını bilir.
 9. Aile katılımının önemi, amaçları ve yararlarını açıklar.
 10. Aile katılımını etkileyen ve engelleyen faktörleri açıklar ve aile katılımında öğretmenin rolünü bilir.
 11. Erken çocukluk eğitiminde aile katılım stratejilerini açıklar.
 12. Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretir.
 13. Özel durumlarda aile katılım çalışmaları ve özel gereksinimli çocuklar için aile katılımını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
(1) Temel, F. (Ed.). (2018). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.(2) Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2016). Anne Baba Eğitimi ve Aile Katılımı. Ankara: İstatistik Dünyası.(3) Aktaş Arnas, Y. (2013). Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı. Ankara: Vize Yayıncılık.(4) MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER). Ankara.(5) MEB. (2013). 0-36 Ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER). Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar; aile eğitiminin önemi, amacı, hedefleri ve ilkeleri; aile eğitimi modelleri; aile kuramları; aile eğitim modelleri, Türkiye'de ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde ebeveyn hakları ile ilgili yasalar ve etik kurallar; aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılımını etkileyen ve engelleyen faktörler; aile katılımında öğretmenin rolü aile katılım stratejileri (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay çocukları için eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi (EBADER) ve okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberinin (OBADER) incelenmesi; Özel durumlarda aile katılım çalışmaları ve özel gereksinimli çocuklar için aile katılım çalışmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, aile eğitimi ve katılımı hakkında genel bilgilendirme
2.Aile eğitiminin önemi, gerekliliği, amaçları ve ilkeleri
3.Aile eğitim modelleri
4.Dünyada ve Türkiye´de uygulanan aile eğitim programları
5.Aile eğitiminde ebeveyn hakları ile ilgili yasalar ve etik kurallar
6.Aile eğitimi programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
7.Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi (OBADER)
8.0-36 ay çocukları için eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberi (EBADER)
9.Ara Sınav
10.Aile katılımının önemi, amaçları ve yararları
11.Aile katılımını etkileyen ve engelleyen faktörler, aile katılımında öğretmenin rolü
12.Erken çocukluk eğitiminde aile katılım stratejileri
13.Aile katılımı stratejileri ve stratejilere ilişkin etkinlik örnekleri üretme
14.Özel durumlarda aile katılım çalışmaları ve özel gereksinimli çocuklar için aile katılımı
15.Final sınavı haftası
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14040
Toplam75