Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ402 İlköğretimde Hazırlık ve İlköğretim Programları 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim programını ve ilköğretim programını bilme kavrama ,
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Hatice Özaslan
Öğrenme Çıktıları
  1. İlköğretim programının kuramsal temellerini söyler.
  2. Okul öncesi eğitim programını ve kuramsal temellerini açıklar.
  3. İlköğretim programı ile okul öncesi eğitim programını karşılaştırır.
  4. Çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarını değerlendirme yöntemlerini yorumlar.
  5. Çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarını değerlendiren yöntemleri uygular.
  6. İlköğretime hazırlıkta ailelerin sorumluluğu ile ilgili öneriler geliştirir.
  7. ocukları ilköğretime hazırlama amaçlı yapılacak etkinliklere örnekler verir.
  8. İlköğretime hazırlama amaçlı etkinlikler hazırlar.
  9. Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini gruplar.
  10. Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri hazırlar. Hazırladığı okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini çocuklara uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.MEB. (2013). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı ve Etkinlik Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık2. MEB. (2018). Okul Öncesi Eğitim Programındaki Son Değişiklikler Slaytı. (elektronik kaynak)3. Okul Öncesi Eğitimi Etkinlik Havuzu (http://okuloncesi.eba.gov.tr/) 4. Alisinanoğlu, F. (Ed.). (2013). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Ankara: Pegem Akademi5. Oktay, A. (Ed.). (2010). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Ankara: Pegem Akademi6. Polat Unutkan, Ö. (2006). Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık. Ankara: Morpa 7. Erdoğan, T. (Ed.). (2017). İlkokula Hazırlık ve İlkokul Programları. Ankara: Eğiten Kitap8. Dockett, S. and Perry, B. (2016). Okula Geçiş. N. S. Erkan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel9. Temel, F. (Ed.). (2015). Dil ve Erken Okuryazarlık. Ankara: Hedef CS Basın Yayın10. Büyüktaşkapu, S. (2011). Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları. Ankara: Vize11. Cevher Kalburan, F. N. (2010). Öykülerle Alfabe. Ankara: Eğiten Kitap
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
ilköğretimin amacı, ilkeleri,Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler,ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri),okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama,okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama,İlköğretim programının tanıtımı okulöncesi kazanımları ile karşılaştırılmasıilköğretime geçişte öğretmenin , ailenin görev ve sorumluluklarıokul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.ilköğretimde Değerlendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler
2.İlköğretim programının temel hedefi
3.Okul öncesi eğitim programının temel hedefleri nelerdir?
4.Çocukların gelişim özellikleri
5. Okul öncesinde ilköğretime hazırlık çalışmaları
6.İlköğretime hazırlıkta ailenin sorumlulukları
7.İlköğretime hazırlık destek programı kapsamında öğretmenlere öneriler
8.İlköğretime hazırlık destek programı kapsamında öğretmenlere öneriler
9.ara sınav
10.İlköğretime hazırlık destek programı hazırlama
11.Hazırlanan programın sınıfta sunumları ve tartışılması .
12.Hazırlanan programın sunumları ve tartışılması
13.Hazırlanan programın sunumları ve tartışılması
14.İlköğretimde Değerlendirme ve kapanış
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Ev Ödevi166
Toplam80