Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ415 Öğretmenlik Uygulaması I 927001 4 7 12
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, yıllık programı planlama, günlük etkinlik hazırlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Elif Mercan Uzun, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Özaslan, Dr. Öğretim Üyesi Canan Avcı, Dr. Dila Nur Yazıcı, Dr. Melda Kılıç, Öğr. Gör. Şerife Şahin, Öğr. Gör. Münevver Biçer
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygulama okulunda bir gün içinde yapacağı işleri planlar
  2. Yapılmış bir planı sınıf ortamında uygular
  3. Planın gerektirdiği materyalleri hazırlar
  4. Planı uygulayacağı ortamın özelliklerini sayar
  5. Planda yazılı etkinlikleri sınıfta uygular
  6. Yapmış olduğu çalışmalar için portfolyo hazırlar
  7. Yapmış olduğu uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu hazırlar
  8. Dersi değerlendirmek için belirtke tablosuna uygun değerlendirme materyalleri hazırlar
  9. Bir öğrencinin istenmeyen davranışlarını yönetme planı hazırlar
  10. Uygulanmış bir planın eksik ve aksak yönlerini sayar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Okul Deneyimi ve Okul Öncesi Eğitime Giriş dersleri alınmış olmalıdır.
Önerilen Diğer Husular
Devam zorunludur. Uygulamaya gidilmeyen günlerin telafisi şarttır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
MEB Okul Öncesi Eğitim Programı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
var
Dersin İçeriği
Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmeti veren kurumlarda gözlem yapma, uygulanmak üzere günlük etkinlikler hazırlama ve geri bildirimler doğrultusunda düzenleme, hazırlanmış ve gözden geçirilmiş planları erken çocukluk bakım ve eğitim hizmeti veren kurumlarda uygulama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders işlenişinin açıklanması
2.Gözlem yapmaokul idarecileri, öğretmen ve çocuklarla tanışma
3.Günlük plan hazırlama ve uygulamaGünlük ve yıllık planlar incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
4.Günlük plan hazırlama ve uygulamaKurumun fiziksel şartları incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
5.Günlük plan hazırlama ve uygulamaKurumdaki araç gereç (eğitsel materyaller) ve köşeler incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
6.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin kullandığı iletişim becerileri incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
7.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin kullandığı öğretim yöntemleri incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
8.Günlük plan hazırlama ve uygulamaSınıftaki gelişimsel geriliği ya da problem davranışları olan çocuklar belirlenecek, çocuk gözlemi yapılacak
9.Günlük plan hazırlama ve uygulamaSınıftaki gelişimsel geriliği ya da problem davranışları olan çocuklara öğretmenin yaklaşımı ve tutumu incelenecek ve gerekli önerilerde bulunulacak, çocuk gözlemi yapılacak
10.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin sınıf yönetimi incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
11.Günlük plan hazırlama ve uygulamaÖğretmenin değerlendirme yöntemleri incelenecek, çocuk gözlemi yapılacak
12.Günlük plan hazırlama ve uygulamaHazırlanan projenin sunumu yapılacak, çocuk gözlemi yapılacak
13.Günlük plan hazırlama ve uygulamaYetiştirilemeyen çalışmaların telafi edilmesi
14.Danışmanla dönemi değerlendirmeYetiştirilemeyen çalışmaların telafi edilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik1218216
Rapor15050
Toplam294