Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OKÖ410 Öğretmenlik Uygulaması II 927001 4 8 12
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine hazırlamak amacıyla uygulama okullarında eğitim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, sınıf yönetimi, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerilerini geliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Küçük yaş grupları için uygun öğretim etkinliği planlayabilme
  2. Küçük yaş gruplarında öğretim etkinliği gerçekleştirebilme
  3. Etkili sınıf yönetimi yapabilme
  4. Velilerle etkili iletişim kurabilme
  5. Okul öncesi müfredatını uygulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
OKÖ409 Öğretmenlik Uygulaması I
Önerilen Diğer Husular
Devam zorunludur. Staja gidilmeyen günlerin telafisi şarttır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı 2006 ve 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
var
Dersin İçeriği
Stajın ilk haftasında okul idarecileri, staj öğretmenleri ve sınıftaki öğrencilerle tanışılacak ve gözlem ve sonraki haftalar için planlamalar yapılacaktır. Takip eden haftalarda bir önceki haftadan hazırlanan ve staj danışmanı tarafından onaylanan öğretim planları uygulanacaktır. Staj esnasında öğrenci sınıftaki günlük rutinin akışı ve sınıf yönetiminden de sorumludur. 14.haftada stajyerler staj portfolyolarını staj öğretmenleri ve danışmanlarıyla değerlendireceklerdir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Stajdan beklentiler, amaç ve uygulamalar
2.Plan hazırlamada dikkat edilecek noktalar Staj okuluna gidiş, staj öğretmenleri, öğrenciler, ve okul idarecileri ile tanışma, sonraki haftalar için planlama yapma
3.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
4.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
5.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
6.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
7.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
8.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
9.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
10.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
11.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
12.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
13.Hazırlanmış günlük planların gözden geçirilmesi, sorunlar ve olası çözümler Günlük plan hazırlama ve uygulama
14.Değerlendirme Portfolyo hazırlama ve değerlendirme
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik12100
Toplam1200
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik1220240
Rapor Hazırlama14040
Toplam294