Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini kavratmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Professor Alper Kesten
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenir.
  2. Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini öğrenir.
  3. Sosyal bilimlerin temel kavramlarını, başlıca sosyal bilimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Powerpoint
1. Braudel, F. (ç. M.Ali Kılıçbay)Tarih Üzerine Yazılar, İmge, 1992
2. Duverger, M (ç.Ünsal Oskay)Sosyal Bilimlere Giriş ,Bilgi, 2002
3. Şahin, C. Coğrafyaya Giriş, Gündüz, 2003
4. Fichther, J. (ç. Nilgün Çelebi) Sosyoloji Nedir?, Anı, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Başlıca sosyal bilimler ve bu sosyal bilimlerin sosyal bilgiler dersindeki yeri, sosyal bilgiler dersinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, yeni Sosyal Bilgiler Programının tanıtılması ve incelenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramları
2.Sosyal Bilimlerin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları
3.Sosyal Bilimlerin İçeriği ve Alt Alanları
4.Antropoloji, Sosyoloji
5.Siyaset Bilimi, Coğrafya
6.Tarih, Ekonomi
7.Psikoloji, İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Gelişimi
8.İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Gelişimi
9.Arasınav
10.Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi
11.Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretiminin Gelişimi
12.Sosyal Bilgiler programının ana hatlarıyla incelenmesi
13.Sosyal Bilgiler programının ana hatlarıyla incelenmesi
14.Değerlendirme ve kapanış.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav190
Derse Katılım110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri45
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri55
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi21122
Toplam100