Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya 927001 1 1 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğal ortamın unsurları, bunların oluşumu, birbirleriyle olan etkileşimi, yeryüzünde dağılışı ve bu dağılışta etkili olan süreçler ile insan-doğal çevre etkileşimi konularında öğrenicilere coğrafya biliminin felsefesine uygun olarak bütünsel bir bakış açısı kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. coğrafyanın konusunu ve ilkelerini açıklar
  2. insan çevre ilişkisini analiz eder
  3. fiziki coğrafyadaki genel kavramları ve birbiri arasındaki ilişkiyi kavrar
  4. doğal çevre ile ilgili problemlerin farkına varır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şahin, C (editör) (2010). Genel Fiziki Coğrafya, Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara
2. Atalay,İ. (2005), Genel Fiziki Coğrafya, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri,İzmir.
3. Doğanay;H. (2005). Coğrafyaya Giriş 1-Genel Fiziki Coğrafya, Aktif Yayınevi, Erzurum
4. Erol, E. (1999). Genel Klimatoloji, Çantay Kitapevi, İstanbul
5. Elibüyük, M. (1995). Matematik Coğrafya
6. Hoşgören,M.Y. (2001) Hidrografyanın Ana Çizgileri I (Yeraltı suları, Kaynaklar, Akarsular), Çantay Kitapevi, İstanbul
7. Güney, E. (1999), Jeomorfoloji Uygulaması,Bilgili Yayın,Yapım, İstanbul
8. Akman,Y. Düzenli,A. Güney,K. (2005), Biyocoğrafya, Palme Yayıncılık,Ankara.
9. Ardos,M. (1987), Volkan Coğrafyası, Türkiyat Matbaacılık,İstanbul
10. Pekcan,N.(1999) Karst Jeomorfolojisi, Filiz Kitapevi, İstanbul,
11. Özey, R. (2006), Afetler Coğrafyası, Aktif yayınevi, İstanbul
12. Şahin,C. Sıpahioğlu,Ş. (2009), Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Coğrafyanın tanımı, konusu Coğrafyanın bölümleri Matematik Coğrafya (Evren, güneş sistemi, Gezegenler, Dünya, Şekli ve Hareketleri) Kayaçlar (Çeşitleri, Yararlılıkları) Akarsu Topografyası, Volkan, Buzul, Kıyı Topografyası Klimatoloji (İklim Bilgisi, iklimin olumlu ve olumsuz Etkileri) Bitki Örtüsü (Yeryüzündeki Dağılışı, Etkileri vb.) Hidrografya (Yer altı suları, kaynaklar) Hidrografya (Akarsu, Göller, Okyanuslar, Su Potansiyeli) Doğal afetler Afet eğitimi Değerlendirme ve kapanış.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri. Coğrafyanın tarihi gelişimi. Evren, güneş sistemi ve dünya.
2.Dünyanın şekli ve boyutları. Dünyanın hareketleri ve sonuçları. Ayın hareketleri ve sonuçları. Güneş ve ay tutulmaları
3.Harita bilgisi: Küre. Projeksiyonlar. Enlem. Boylam. Ölçek. Lejant. Haritalar
4.Atmosfer olayları ve iklim: Atmosferin katları. Dünyanın radyasyon bilânçosu. Basınç ve Rüzgârlar.
5.Okyanus akıntıları. Hava kütleleri. Atmosfer nemi ve yağış. İklim kavramı. İklim elemanları ve iklim faktörler
6.İklimlerin sınıflandırılması. Dünyanın ana iklim tipleri
7.arasınav
8.Dünya’nın yapısı ve bileşimi. Kayaç çeşitleri. Yerkabuğunun hareketleri. Jeolojik Zamanlar.
9.Yeryüzü Şekilleri: Yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan kuvvetler. Akarsu topografyası (flüvyal topografya)
10.Buzul topografyası. Rüzgar topografyası (Kurak bölge topografyası).
11.Yer altı suları ve kaynaklar. Akarsuların genel özellikleri. Göller ve sınıflandırılması. Denizlerin genel özellikleri.
12.Toprak oluşum süreçleri. Toprakların fiziksel özellikleri. Toprakların kimyasal özellikleri. Toprağı oluşturan faktörler, Toprak profili ve toprak horizonları. Pedojenez rejimleri
13.Toprakların sınıflandırması ve Dünya toprak coğrafyası: Zonal Topraklar. Azonal topraklar. İntrazonal topraklar
14.Vejetasyonun yetişme ortam şartları ve vejetasyon ekolojisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Toplam4